Menu:* * *

parastā liturģiskā laika posma XXVI svētdiena

Lasīt dienas lasījumus

XXVI parastā liturģiskā laika posma svētdienā Baznīca aicina būt taisnīgiem un tiekties mūžīgās dzīves. Turklāt tā mūs iedrošina veltīties un būt aktīviem ,,ticības labajā cīņā līdz pat Kunga atnākšanai”.

 

Visi trīs šīs dienas lasījumi ir pagājušajā svētdienā dzirdēto lasījumu turpinājumi. Tie fokusējas uz Dieva tiesu un norāda uz netaisnīgo postu, kā arī uz trūcīgo un taisnīgo triumfu un mierinājumu.

 

Pirmajā lasījumā pravietis Amoss turpina vērsties pret sabiebrības bagātajiem un ietekmīgajiem, kuri apspiež vājos un trūcīgos. Viņš piesauc Dieva tiesu pār tiem, kuri gūst prieku un labpatiku no trūcīgo un vājo bēdām. Šāds prieks ir gaistošs gluži kā sniegs. Citiem vārdiem sakot, viņu laiks drīz beigsies, viņu ļaunums atklāsies un būs visiem redzams, jo ,,tempus omnia revelat (laiks atklāj visas lietas). Tas būs laiks trūcīgo triumfam un priekam.

            Lasīt tālāk


* * *

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze