Menu:


* * *

parastā liturģiskā laika posma XXX svētdiena

Lasīt dienas lasījumus

Otrajā līdzībā, ko Jēzus stāsta Lūkasa Evaņģēlija 8. nodaļā, tiek runāts par attieksmi lūgšanā. Nostādot pretstatā farizeja un muitnieka lūgšanās veidu, Jēzus saviem mācekļiem māca lūgt Dievu sirds pazemībā.

Kārtējo reizi Jēzus pārsteidz savus klausītājus, kā ticības piemēru nostādot muitnieku, nevis farizeju. Atcerēsimies, ka Jēzus laikā farizeji bija jūdaisma sektas locekļi, kuri jūdu dievbijību balstīja uz Mozus likuma mutisku interpretāciju. Ja būtu jāizraugās modelis lūgšanai, farizejs šķietami būtu atbilstošs kandidāts. Turpretī Jēzus par lūgšanas paraugu izraugās muitnieku. Muitnieki tajā laikā sadarbojās ar Romas amatpersonām pārvaldes sistēmā, kas ļāva muitniekiem piepildīt savas kabatas, iekasējot noteiktus nodokļus. Tomēr šajā līdzībā Jēzus apustuļiem kā piemēru sniedz muitnieka pazemību.

Līdzība atgādina, ka, kad mēs lūdzamies, mums ir jāatceras, cik ļoti mūsu dzīvēs ir nepieciešams Dievs. Ja mēs esam pārāk piepildīti paši ar sevi, mūsos nav vietas Dieva žēlastības darbībai.

    Ievietots: 11:13, 21.10.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *