Menu:* * *

2016. gada 1. septembrī, ceturtdien, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē puksten 12:00 svētā Mise, uzsākot jauno 2016./2017. mācību gadu. Pēc svētās Mises bīskapa svētība skolēniem, studentiem, vecākiem, skolotājiem un pasniedzējiem.

Rēzeknes katoļu vidusskolā:
9:30 klases stunda
10:00 svētku koncerts skolas aktu zālē

  Ievietots: 10:42, 31.08.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *
2016. gada 5. septembrī, pirmdien, pulksten 13:00
Aglonas bazilikā notiks Rēzeknes - Aglonas diecēzes priesteru konference.

Ticīgie šajā laikā aicināti lūgties par savu draudžu prāvestiem un vikāriem, kā arī par aicinājumiem uz priesterību.

  Ievietots: 10:41, 31.08.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena

Parastā liturģiskā laika posma XXII svētdienas lasījumi

Parastā liturģiskā laika posma XXII svētdienā Baznīca aicina pievērst uzmanību kādam ļoti svarīgam kristīgam tikumam – pazemībai. Tā ir Dieva īpašība, pēc kuras katram Viņa bērnam būtu jātiecas un jāpraktizē savā dzīvē. Tieši tāpēc šajā svētdienā centīsimies dziļāk pārdomāt šo tikumu. Tāpat arī esam aicināti atdarināt mūsu Kunga Jēzus Kristus pazemību, kurš ir jaunās derības Vidutājs.
 
Pirmais lasījums ietver sevī vaļsirdīgu Mācību teicēja padomu. Viņš sniedz mums atslēgu, kā panākt veiksmīgu draudzību ar Dievu un, protams, citam ar citu. Viņš iesaka: ,,Izturies pazemīgi un tu būsi Dievam patīkams”. Tā ir pilnīga patiesība. Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīves un kalpojuma īpaša iezīme bija pazemība. Tāpēc tā būtu jābūt arī mūsu dzīvēs. Mācību teicējs arī atgādina, ka lepnums ir slimība. Tomēr labā ziņa ir tas, ka to var izārstēt, atdarinot Kristus pazemību.
            Lasīt tālāk

* * *

atskats uz pasaules jauniešu dienām polijā

Šovasar, no 20. jūlija līdz 1. augustam, Polijā, Krakovā norisinājās Pasaules Jauniešu dienas 2016, kurās piedalījās arī jaunieši no Latgales. Mēs kopīgi izgājām no savas komforta zonas, lai kopā ar pāvestu Francisku satiktu Jēzu. Izbraucot no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, ceļš veda uz Polijas pilsētu Elku, kur mūs sagaidīja cilvēku laipnība, viesmīlība un patiesa ticība Dievam. Šeit aizvadītās 5 Dieva žēlastību pilnas dienas bija ļoti blīvi piepildītas gan ar garīga rakstura, gan izklaides veida pasākumiem. Tas ievadīja lielo notikumu Krakovā.

Elkā piedalījāmies ļoti bagātīgā pasākumu programmā, kur viens no skaistākajiem notikumiem bija svētceļojums pa sv. Jāņa Pāvila II takām. Kā ekskursijas galapunkts bija Vigrijas (Wigry) klosteris, kur notiekošās slavināšanas, sadancošanās un sadziedāšanās, mūs spēcīgi saviļņoja. Sv. Tomasa draudzes prāvests Elkā ar rūpību sekoja mūsu labsajūtai, viesģimenes mūs pieņēma kā savus bērnus, bet brīvprātīgie kļuva par tuviem draugiem. Elkā pavadītā laika kulminācija bija sv. Mise  sv. Jāņa Pāvila II laukumā, kur kopā ar mums sanāca svētceļnieki no visas pasaules, kas tobrīd mitinājās vietējās draudzēs – lietuvieši, angolieši, itāļi, vācieši, ukraiņi, paši poļi, latvieši un krievi. Pasākuma laikā skaists bija uzvedums par kristietības ienākšanu Polijā, pēc kura notika valstu prezentācija ar dziesmām un dejām un kopīga adorācija Vissvētākā Sakramenta godam. Laiks Elkā bija tik brīnišķīgs, ka latviešiem un poļiem bija ārkārtīgi grūti šķirties citam no cita. Šeit izpaudās mūsu tautu spēcīgā draudzība Jēzū Kristū.
            Lasīt tālāk


* * *

noslēdzies rēzeknes - aglonas diecēzes katehētu seminārs

2016. gada 23. augustā Rēzeknes Katoļu vidusskolas telpās notika Rēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu un ticības mācības skolotāu ikgadējais seminārs, kurā piedalījās 46 skolotāji no Latgales skolām un draudzēm.

Šogad konferenču tēmas bija "Ticība postmodernisma laikmetā", "Kristus - Dieva žēlsirdības personifikācija" un "Ticības un kristīgās mācības stundu metodika. Interaktīvās metodes grupu darbam". Semināra noslēgumā V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pirms svētības došanas un apliecību izsniegšanas, uzunājot katehētus, sacīja, ka mūsu valstij ir nākotne tikai tad, ja tās iedzīvotāji nezaudēs ticību, kāda  piemita iepriekšējām paaudzēm, un ticības veicināšana un palīdzēšana to labāk izprast ir katehētu un ticības mācības skolotāju uzdevums, tāpēc ir ļoti svarīgi arī pašiem pedagogiem padziļināt un aktualizēt savas zināšanas šajā jomā. 

  Ievietots: 10:15, 24.08.2016.                                                                                             radieceze.lv* * *

v. e. rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa jāņa buļa
kanoniskā vizitācija Daugavpils jēzus sirds draudzē

  Ievietots: 10:48, 22.08.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

Daugavpils - rēzeknes eparhijas bīskapa aleksandra arhiereja hirotonijas 10 gadu jubilejas svinības daugavpilī


2016. gada 21. augustā Latvijas pareizticīgās Baznīcas Daugavpils - Rēzeknes eparhijas bīskaps Aleksandrs Arhierejs svinēja savas hirotonijas 10 gadu jubileju. Svinīgo dievkalpojumu Daugavpils  Borisa - Gļeba katedrālē vadīja Latvijas pareizticīgās Baznīcas metropolīts Aleksandrs. 

  Ievietots: 10:25, 22.08.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

Rīgas garīgajā semināra pirmajā kursā
uzņemts viens students


2016. gada 18. augustā Rīgas Garīgajā semināra notika iestājpārbaudījumi jaunajiem kandidātiem uz priesterību.  Šogad pirmajā kursā tika uzņemts viens students - Heinriks Cinkmanis, kurš nāk no Jēkabpils, bet Seminārā iestājās no Rīgas arhidiecēzes svētās Marijas Magdalēnas draudzes. 

   
    Ievietots: 15:30, 19.08.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

vissvētākās jaunavas marijas debesīs uzņemšanas svinības aglonas starptautiskajā sanktuārijā

Svinību galvenā MiseKrustaceļš Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā
14. augusts - svētā Meinarda svinības
13. augusts
12. augusts - ģimenēm veltītā diena

11. augusts - slimniekiem veltītā diena


   
    Ievietots: 15:30, 19.08.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

svētceļnieki no Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes
un Rēzeknes katoļu vidusskolas dodas uz aglonu 


2016. gada 10. augusta rītā pēc svētības saņemšanas uz Aglonu devās 55 svētceļnieki no Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes un no Rēzeknes Katoļu vidusskolas.  

   
    Ievietots: 11:10, 08.10.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

balvu Vissvētās trīsvienības romas katoļu draudzei ir noslēdzies iepirkums par elektrisko ērģeļu piegādi


Balvu Romas katoļu draudzes iepirkumu komisija 2016. gada 20. jūlija sēdē ir izsludinājusi konkursu par elektrisko ērgeļu piegādi draudzei, un tas ir noslēdzies.

Apskatīt sēdes protokolu

Apskatīt pirkuma līgumu

    Ievietots: 14:28, 05.08.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

eiropas tautu festivāls rēzeknē


Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros 2016. gada 25. jūlijā notika Eiropas tautu festivāls, kurš sākās ar svēto Misi Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. Uzrunājot viesus, V. E. bīskaps Jānis Bulis sacīja, ka šādas tikšanās reizes atklāj Eiropas tautu draudzību un sniedz iespēju kopīgi lūgties, lai arī turpmāk mūsu starpā valdītu miers un saskaņa, jo diemžēl mūsdienās Eiropā ir ienākuši dažādi draudi, kas rada neziņu un bailes. Šādos brīžos patvērumu bīskaps aicināja meklēt pie Dieva, kuram ir jāuztic sevi, savas valstis, tautas un Eiropu kopumā.

   
    Ievietots: 10:19, 26.07.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

rēzeknes - aglonAs diecēzes jaunieši
dodas uz pasaules jauniešu dienām krakovā

2016. gada 20. jūlijā jaunieši no Rēzeknes - Aglonas diecēzes draudzēm pulcējās Rēzeknes katedrālē, lai ar V. E. bīskapa Jāņa Buļa svinēto svēto Misi uzsāktu svētceļojumu uz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā. Priestera Staņislava Prikuļa un apustulisko oblāšu no kustības "Pro Sanctitate" vadībā uz poliju no mūsu diecēzes devās 63 jaunieši, tajā skaitā arī priesteri un Rīgas Garīgā semināra studenti.

Pirms svētības ceļam bīskaps Jānis Bulis mudināja jauniešus šajā svētceļojumā un kopīgajās lūgšanas Jauniešu dienās smelties garīgu spēku, lai, atgriezušies majās, viņi būtu dzīva liecība saviem vienaudžiem.

   
    Ievietots: 13:36, 20.07.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

   
    Ievietots: 12:36, 20.07.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

aglonas bazilikas jauktais koris "assumpta"
viesojas baltkrievijā


Baltkrievija – savdabīga zeme, kur modernais savijies ar aizgājušo, padomisko, kur cilvēki sevi jūt kā baltkrievus, taču visbiežāk runā krieviski, kur organiski sadzīvo kolektīvās saimniecības ar brīvo ekonomiku, kur stingra varas iestāžu uzraudzība pastāv līdzās brīvībai ticēt un praktizēt reliģiju. Šie kontrasti ir vairāk redzami valsts rietumos, kur ir vairāk katoļu, kuri šeit ir poļi un gadsimtiem ilgi ir draudzīgi sadzīvojuši ar pareizticīgajiem baltkrieviem. Rietumu apgabala centrs Grodņa ir, varētu teikt, valsts garīgais centrs, kur ievērojamākie apskates objekti galvenokārt ir tieši baznīcas. 2016. gads Baltkrievijā ir izsludināts kā Kultūras gads un Grodņas diecēze atzīmē dibināšanas 25 gadu jubileju. Šo divu svarīgo notikumu sakarā diecēzes bīskaps Aleksandrs Kaškevičs uzaicināja  Aglonas bazilikas jaukto kori „Assumpta” dziedāt sv. Misēs, sniegt koncertus diecēzes draudžu baznīcās. Pilsēta mūs pārsteidza ar ceļmalas krustiem, iebraucot tajā, ar daudzām sakrālām celtnēm padomju laika valsts darbinieku vārdos nosauktās ielās, kārtību un sakoptību. Šeit savulaik ir dzīvojis un strādājis sv. Maksimiliāns Kolbe (1922.-1927. g.), te arī atrodamas Baltkrievijā senākās baznīcas drupas.
            Lasīt tālāk


* * *

parastā liturģiskā laika posma XV svētdiena

Parastā liturģiskā laika posma 15. svētdienā mēs uzlūkojam Dievu, kurš ir mums tuvu gan savā Vārdā, gan arī mūsu tuvākajā. Kā neredzamā Dieva attēls un kā labais samarietis Kristus ir mums līdzās visos mūsu dzīves apstākļos. Tāpēc Baznīca mūs mudina apzināties Dieva klātbūtni gan Viņa Vārdā, gan mūsu tuvākajā.

 

Šīs dienas pirmais lasījums ir daļa no atvadu vēsts un noslēguma norādījumiem, ko Mozus sniedza savai tautai. Šī vēsts uzsver dzīvošanas ar Dievu caur Viņa Vārdu nozīmīgumu. Proti, dzīvošanas saskaņā ar Viņa baušļiem, kas ir minēti Svētajos Rakstos. Caur šo lasījumu Mozus atgādina mums, ka Dievs ir dzīvs un darbojas, vienmēr ir mums līdzās savos Vārdos: ,,… jo šis Likums ir pāri pār taviem spēkiem un pāri pār tavu sapratni…”

 

Tādēļ mums Viņš ir jāmeklē Svētajos Rakstos, lūdzot Svēto garu apgaismot mūsu gara acis. Mēs arī esam aicināti paklausīt un dzīvot saskaņā ar Vārdu, jo tas ir dzīvības avots. Dievs pilnībā ir sevi mums atklājis savā Vārdā, un tikai tie, kuri pieliek izmisīgas pūles, Viņu atradīs. Tāpēc šīs dienas psalms mūs māca: ,,Meklējiet Kungu un jūs atplauksiet priekā.” Vienkāršākais veids, kā būt Dievam tuvu, ir dzīvot saskaņā ar Vārdu.

            Lasīt tālāk

* * *

Noslēgušās rēzeknes - aglonas priesteru rekolekcijas


2016. gada 7. jūlijā ar pateicības himnu "Dievs, mēs Tevi slavējam" un svētību ar Vissvētāko Sakramentu noslēdzās ikgadējās Rēzeknes - Aglonas diecēzes priesteru rekolekcijas, kas ilga 4 dienas un notika Rēzeknē. 

Dzīvojot Viņa Svētības pāvesta Franciska izsludinātajā ārkārtējā Žēlsirdības jubilejas gadā, rekolekciju tēma bija "Žēlsirdība priestera dzīvē". Mariāņu kongregācijas tēvu vadībā garīdznieki pārdomāja Dieva žēlsirdību, kā arī pāvesta teikto šajā sakarā un viņa aicinājumus un pamudinājumus atjaunoties žēlsirdībā. 

Rekolekciju noslēgumā V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, uzrunājot priesterus, sacīja, ka rekolekciju mērķis bija tuvināties Dievam. Lai gan priestera ikdiena ir pārpildīta ar daudziem darbiem un lielu atbildību, tomēr, līdzīgi kā to darīja Jaunava Marija, arī priesterim visās ikdienas grūtībās un pūlēs ir jāmeklē Jēzus.

   
    Ievietots: 14:36, 07.07.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

viļānos noslēdzas bērnu un jauniešu nometne "campo jesus"

2016. gada 30. jūnijā Viļānos noslēdzās ikgadējā bērnu un jauniešu nometne "Campo Jesus". Svētajā Misē, uzrunājot jauniešus, V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uzsvēra lūgšanas nozīmi ikdienā, jo tā ir dzīvā saikne ar Dievu un ka bez šīs saiknes ir grūti iemantot patieso laimi gan šajā dzīvē, gan vēl jo vairāk mūzīgo prieku debesīs.

   
    Ievietots: 15:08, 30.06.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

v. e. rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa jāņa buļa
kanoniskā vizitācija asūnes draudzē

   
 Ievietots: 10:34, 30.06.2016.                                                                                             radieceze.lv* * *

v. e. rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps jānis bulis
svin 25 gadus bīskapa kalpojumā

2016.  gada 27. jūnijā Viņa Ekselence Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis svinēja pateicības svēto Misi par aizvadītajiem 25 gadiem bīskapa kalpojumā. Ar bīskapu kopējā lūgšanā vienojās pāvesta sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, V. Em. kardināls Jānis Pujats, kā arī Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis un Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, daudzi priesteri un ticīgie. Bīskapu Jānis Buli sveica arī Latvijas pareizticīgās Baznīcas Daugavpils - Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs, kuru pavadīja Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs.

Svētās Mises sākumā bīskaps Jānis Bulis norādīja, ka šī nav tikai viņa jubileja, bet arī svētki visai Baznīcai Latgalē un visā Latvijā un ka mums ir jāpateicas Dievam, ka, neraugoties uz dažādajām pagātnes grūtībām, Latgalē ir saglabājusies ticība, kas arī ir sekmējusi diecēzes dibināšanu drīz pēc neatkarības atgūšanas.

Sprediķī V. Em. kardināls Jānis Putajs, kurš šogad arī svin 25 gadu jubileju kopš konsekrēšanas par bīskapu, uzsvēra Latgales katolismu un ticības neapšaubāmo lomu gan tautas apziņas, gan latgaliešu valodas saglabāšanā.

Pēc svētās Mises tika nolasīts Viņa Svētības pāvesta Franciska, Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumi. Bīskapu sveica Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Latvijas Ministru prezidenta Māra Kučinska vārdā. Sveicēju pulkā bija vairāki Saeimas deputāti, pašvaldību vadītāji un citas prominences, kā arī liels skaits ticīgo.

Noslēgumā bīskaps Jānis Bulis visiem sirsnīgi pateicās un aicināja nepagurt lūgšanā uz Svēto Garu, jo cilvēks savā spēkā nespēj paveikt gandrīz neko, bet ar Dieva palīdzību ir paveicamas pat šķietami nepaveicamas lietas. 


    Ievietots: 13:40, 28.06.2016.                                                                                             radieceze.lv* * *

v. e. rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa jāņa buļa
kanoniskā vizitācija viļānu draudzē

   
    Ievietots: 13:02, 27.06.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

svētā jāņa kristītāja dzimšanas svētki


Jēzus Jāni Kristītāju  sauca par vislielāko no saviem priekšgājējiem: ,,Es jums saku: starp dzimušajiem no sievietēm nav neviena lielāka par Jāni.” Bet Jānis būtu pilnībā piekritis tam, ko Jēzus piebilda: ,,Bet pats mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu.” (sal. Lk 7, 28)

Jānis pavadīja savu dzīvi tuksnesī pilnīgā askēzē. Viņš sāka sludināt Dieva valstības atnākšanu un aicināja visus uz fundamentālām dzīves pārmaiņām.
 
Viņa mērķis bija sagatavot Jēzum ceļu. Viņa kristība, kā viņš sacīja, bija grēku nožēlošanai, bet nāks kāds, kurš kristīs ar Svēto Garu un uguni. Jānis pat nebija cienīgs atšņorēt Viņa sandales. Viņa attieksme pret Jēzu bija: ,,Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” ( 3, 30)
 
Jānis izjuta pazemību, redzot grēcinieku pūlī, kuri nāca kristīties, To, par kuru viņš zināja, ka tas ir Mesija: ,,Man vajag tikt Tevis kristītam.” (Mt 3, 14b) Bet Jēzus uzstāja: ,,Tam tā ir jābūt.” (Mt 3, 15b) Jēzus, vienlaikus gan patiess un pazemīgs Cilvēks, gan mūžīgais Dievs, vēlējās darīt to, kas tika prasīts no ikviena laba jūda. Tādējādi Jānis publiski ievadīja Jēzu to kopienā, kuri gaidīja Mesiju. Bet, padarot Viņu par kopienas daļu, padarīja kopienu patiesi mesiānisku.
            Lasīt tālāk

* * *

rēzeknes katoļu vidusskolas 9. klases izlaidums

2016. gada 11. jūnijā notika Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. klases izlaidums. Skolu absolvēja 21 jaunieši.


    Ievietots: 15:31, 15.06.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

rēzeknes katoļu vidusskolas 12. klases izlaidums

2016. gada 10. jūnijā notika Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12. klases izlaidums. Skolu absolvēja 16 jaunieši.


    Ievietots: 15:30, 15.06.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

kalnezeru katoļu pamatskolas izlaidums

2016. gada 10. jūnijā Kalnezeru katoļu pamatskolas 9. klasi absolvēja 10 audzēkņi.  Svētās Mises laikā Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskpas Jānis Bulis uzsvēra, ka pamatskolas absolvēšana ir drīzāk nevis beigas, bet gan jauns sākums un mudināja jauniešus neaizmirst ģimenē un skolā iemācīto kristīgo skatījumu uz dzīvi.

Ekselence arī uzsvēra, ka mūsu pašu rokās ir mūsu un valsts nākotne un ka, lai gan, protams, ir jāstudē un jāiegūst laba izglītība, tomēr nedrīkst aizmirst dzimto pusi un savu atbildību tās attīstīšanā.


    Ievietots: 15:29, 15.06.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

jēzus vissvētā sirds


Laiku sākumā, pirms radīšanas, eksistēja vienīgi Dievs. Dieva mīlestība bija vienīgā mīlestība, kas pastāvēja. Dieva mīlestība ir vienīgā mīlestība, kas pastāv arī tagad. Un Dieva mīlestība ir vienīgā mīlestība, kas pastāvēs mūžam. Mēs neesam radītāji, mēs esam vienīgi Dieva mīlestības saņēmēji un tālākdevēji un varam nodot tālāk vienīgi tik daudz, cik saņemam. Lai atklātu mums savu mīlestību, Dievs sūtīja savu vienīgo Dēlu. ,,Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums”. ( 1, 14) Jēzus ir Dieva mīlestības lielākā izpausme.  

Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš ir arī Cilvēks, Marijas Dēls. Viņš runāja ar dievišķu autoritāti, bet cilvēciskā valodā. Viņš runāja sava laika vienkāršo cilvēku valodā par lietām, kas bija vissaprotamākās: par debesu putniem, lauka lilijām, par sējēju un sēklu, vīnu un vīnogulājiem. Kad Viņš vēlējās pateikt saviem apustuļiem, cik tie svarīgi, Viņš teica, ka viņi ir ,,pasaules gaisma” un ,,zemes sāls”. Un, kad Viņš vēlējās stāstīt  par Dieva mīlestību uz mums, Viņš runāja par sirdi – cilvēciskās mīlestības simbolu. Viņš teica, ka mums jāmācās no Viņa, kurš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un tā mēs radīsim mieru savām dvēselēm.
            Lasīt tālāk


* * *

kristus vissvētā miesa un asinis

Mēs visi veidojam Baznīcu, kuras centrs un Galva ir Jēzus, kurš visā pilnībā ir klātesošs Vissvētākajā Sakramentā. Kristus Miesas un Asiņu svētkos mēs svinam šo Jēzus klātbūtni Euharistijā, kā arī to, ka Viņš ir visa centrs – mūsu Baznīcas, ticības un visas mūsu dzīves. 

Iespējams, ir grūti ticēt, ka maize un vīns pārvēršas par Jēzus Miesu un Asinīm, jo mēs šīs pārvērtības neredzam un nejūtam nekādas izmaiņas garšā. Šāda pārvēršanās bez redzamām izpausmēm pretojas loģiskai domāšanai, tāpēc savam prātam mums ir jāpievieno ticība. Kā apustulis Pāvils saka: ,,Kristīgajā dzīvē mēs virzāmies ticībā.” (sal. 2 Kol 5, 7) Mums jābūt pazemīgiem un atvērtiem tam, ka Dievs ik dienas veic brīnumu – euharistisko brīnumu.

Lai palīdzētu mums ticēt, laiku pa laikam Dievs ļauj notikt redzamiem euharistiskajiem brīnumiem, kad Misē konsekrācijas laikā maize redzami pārvēršas par miesu un vīns par asinīm. Daudzi šādi euharistiskie brīnumi kristietības 2000 gados ir notikuši dažādās pasaules malās un ir Baznīcas apstiprināti.
            Lasīt tālāk


* * *

atskats uz lūgšanu nakti aglonas bazilikā

2016. gada 29. – 30. aprīlī Aglonas bazilikā notika Lūgšanu nakts, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit ticīgo, pārsvarā jaunieši no dažādām vietām – Aglonas, Krāslavas, Daugavpils, Izvaltas, Preiļiem, Madonas u.c.

 

Lūgšanu tikšanās sākās ar svēto Misi, svinot jaunavas un Baznīcas doktores svētās Katrīnas no Sjēnas svētkus. Pēc tam visi pulcējās uz kopīgām vakariņām un sadraudzību. Vakara gaitā priesteris Juris Skutels vadīja lekciju par tēmu ,,Kas ir adorācija?”, tādējādi ievadot klātesošos lūgšanā.

 

Kamēr metas mijkrēslis, jaunieši pulcējas bazilikas pagalmā, lai ar svecēm un lāpām, ģitārām un draugiem blakus dotos Gaismas ceļā. Daudziem šī bija unikāla iespēja piedzīvot šo lūgšanu, kuras aizsākumi meklējami 1988. gadā un kura ir veidota pēc Krusta ceļa principa, bet 14 stacijās tika pārdomāti notikumi no Kristus augšāmcelšanās līdz Svētā Gara nosūtīšanai Vasarsvētkos. Gaismas ceļa apceres bija par Dieva žēlsirdību, ko enciklikā ,,Dives in misericordia” (“Žēlsirdībā bagāts”) aprakstījis svētais Jānis Pāvils II.

            Lasīt tālāk

 

* * *

kopusvātki rēzeknes jezus sirds
draudzes kopsātōs 2016. godā


    Ievietots: 16:18, 24.05.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

vissvētā trīsvienība


Tas, ka vienā Dievā ir trīs Personas, ir pārdabiska patiesība, kas sniedzas tālu pāri mūsu saprašanas robežām, un to mēs pieņemam ticībā. Cilvēks var zināt pavisam droši, ka Dievs eksistē. Piemēram, agrīnie filozofi kā Platons un Aristotelis uzskatāmi pierādīja Dieva eksistenci ar parasta prāta palīdzību. Ar rūpīgiem pētījumiem un filozofiju viņi pierādīja, ka Dievam jābūt. Viņiem nebija Atklāsmes. Šo dabisko patiesību par to, ka Dieva esību var uzzināt ar parasto prātu (bez dievišķās Atklāsmes), māca Baznīcas Maģistērijs.

Taču noslēpums un patiesība par Vissvēto Trīsvienību ir kaut kas gluži atšķirīgs. Tas ir kaut kas daudz augstāks. Tā ir daudz neaptveramāka patiesība. Tā ir pārdabiska patiesība, kaut kas, kas pārsniedz cilvēku dabisko saprašanu un intelektu. Vien pats saviem spēkiem cilvēks nekad nevarētu to atklāt. Platons un Aristotelis nekad nevarētu atklāt šo patiesību. Tāpēc bija nepieciešams, ka Dievs to atklātu. Vissvētā Trīsvienība mums ir noslēpums. Mēs varam izprast šo noslēpumu tikai pavisam mazā mērā. Ar „Trīsvienību” Baznīca domā, ka Dievā ir trīs dievišķas un atšķirīgas Personas, kurām ir viena un tā pati daba un būtība. Kā iespējams, ka vienā Dievā ir trīs Personas? Kā Dievam var būt viena daba un trīs personas? Kā trīs atšķirīgas personas var būt ar to pašu būtību un dabu?
            Lasīt tālāk 

* * *

40 stundu vasarsvētku dievkalpojuma
noslēgums aglonas bazilikā

2016. gada 17. maijā Aglonas bazilikā noslēdzās 40 stundu Vasarsvētku dievkalpojums, uz kuru kā ikgadus pulcējās daudzi priesteri un ticīgie no vairākām Latvijas draudzēm.

Svētās Mises sprediķī V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uzsvēra, cik ļoti svarīgi ir ļaut sevi piepildīt Svētajam Garam visā mūsu dzīves laikā, jo pretējā gadīdumā mūsos iemājos kāds cits gars, kurš mūs novirzīs no īstā ceļa un patiesā  dzīves mērķa, kas ir debesu valstība.  

Pēc svētās Mises visi vienojās kopīgā Vissvētākās Jaunavas Marijas litānijas dziedāšanā un Euharistiskajā procesijā.


    Ievietots: 10:03, 18.05.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

vasarsvētku vigilijas svinības sarkaņos


    Ievietots: 10:03, 18.05.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

latvijā viesojās vatikāna valsts sekretārs
V. E. kardināls pjetro parolins

No 2016. gada 11. līdz 13. maijam Latvijā viesojās Vatikāna valsts sekretārs Viņa Eminence kardināls Pjetro Parolins.

12. maija rītā Viņa Eminence tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un ministru prezidentu Māri Kučinski, kā arī viesojās Latvijas Saeimā.  Gan prezidents, gan premjers atzinīgi izteicās par līdzšinējo sadarbību starp Latviju un Svēto Krēslu, kā arī pauda apņēmību sadarbību turpināt.

Pēcpusdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā notika konference, kurā kardināls prezentēja pirms gada iznākušās pāvesta Franciska enciklikas "Laudato si" tulkojumu latviešu valodā. Savā uzrunā viņš norādīja, ka ekoloģiskie jautājumi, par kuriem šajā dokumentā runā pāvests ir ļoti aktuāli un būtiski, jo tikai visi kopā mēs varam rupēties par mūsu planētu, kas ir mūsu visu kopīgās mājas.

Pēc konferences kardināls kopā ar Latvijas bīskapiem un priesteriem svinēja svēto Misi Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pirms svētās Mises, uzrunājot viesi, sacīja, ka Latvijas Baznīcai ir liels gods un prieks uzņemt tik augstu viesi.

Pēc svētās Mises Vatikāna valsts sekretārs pasniedza Latvijas kardinālam V. Em. Jānim Pujatam pāvesta Franciska sūtītu atzinības rakstu, jo šogad aprit 25 gadi kopš viņš ir konsekrēts par bīskapu.

13. maijā kardināls Parolina apmeklēja Rīgas Garīgo semināru. Uzrunājot semināristus, Viņa Eminence atzina, ka viņu ir personīgi uzrunājusi Semināra, kā arī Latvijas vēsture ar visām ciešanām un grūtībām, ko tā sevī ietver un mudināja kandidātus uz priesterību nepagurt un savu dzīvi vienmēr balstīt uz Kristu. Uzrunai sekoja svētā Mise renovētajā Semināra kapelā.

Kardināla Parolina vizīte noslēdzās ar ekumenisko tikšanos Rīgas arhidiecēzes kūrijā. Viesis ļoti atzinīgi novērtēja ekumenisko situāciju Latvijā un atzina, ka daudzām valstīm būtu jāņem piemērs no Latvijas.
 
    Ievietots: 09:21, 17.05.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

vasarsvētku svētdiena

Lai pie mums atnāk Dievs un mūsos mājo

Jēzus saka: Ja kas Mani mīl, tas ievēros manu mācību, (..) un mēs atnāksim pie viņa un viņā mājosim. Kurš gan no mums negribētu, lai pie mums atnāk Dievs un mūsos mājo? Jāsaka, ka tas ir iespējams. Dievs patiešām grib mājot cilvēka sirdī. Ir tikai viens priekšnoteikums - ievērot Viņa mācību. Attiecībās ar Dievu jāvalda principam visu vai neko. Dievs ir bezgalīga mīlestība, bet tas, kas liels, ir iegūstams tikai par atteikšanās cenu, kad atsakāmies no mazākiem labumiem.

Kā to atšķirt? Kā zināt, vai sirdī nav paslēpies kāds mazs dieveklis, kuru ļoti mīlam un esam ar to tā sasaistījušies, ka pat nemanām tā klātbūtni? Uz to Jēzus atbild: Iepriecinātājs Gars, Svētais Gars, kuru Tēvs sūtīs Manā vārdā, iemācīs jums visas lietas. Tas nozīmē, ka Dievs dod mums visu, arī spēju iepazīt pašiem savu sirdi un prasmi būt nomodā par savu sirdsapziņu. Sirdsapziņa nav no mums pašiem, tā ir no Dieva, no Svētā Gara, kuru Tēvs mums sūta - sūta un ilgojas, lai mēs Viņu pieņemtu. 
            Lasīt tālāk 

* * *

aglonā noslēgušās saderināto tikšanās


2016. gada 8. maijā Aglonā notika saderināto un iemīlējušos tikšanās, kas ilga 9 nedēļas (vienu pēcpusdienu nedēļā), izlaidums.


    Ievietots: 10:03, 11.05.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

rēzeknes - aglonas diecēzē viesojas  
"bonifatiuswerk" projektu nodaļas vadītājs


    Ievietots: 09:21, 22.04.2016.                                                                                             radieceze.lv
* * *

rēzeknes jēzus sirds katedrālē iesvētīts jauns priesteris

2016. gada 17. aprīlī, Labā Gana svētdienā, svētās Mises laikā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par priesteri tika iesvētīts diakons Filips Davidovičs, kurš ir absolvējis Sanktpēterburgas Garīgo semināru un savu kalpojumu turpinās Rēzeknes - Aglonas diecēzē.


    Ievietots: 10:38, 18.04.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

Pāvesta franciska vēstījums
53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem

[17. aprīlis]


Baznīca, aicinājumu Māte

 

Dārgie Brāļi un Māsas!

 

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un "zeme", kurā aicinājumi uzdīgst, aug un nes augļus.

 

Tāpēc 53. Vispasaules lūgšanu dienas par aicinājumiem ietvaros es aicinu visus uz apustuļu kopienas kontemplāciju un pateicību par kopienas lomu katra cilvēka aicinājuma ceļā. Žēlsirdības ārkārtējās Jubilejas izsludināšanas bullā es atgādināju sv. Bedas Godājamā vārdus, attiecināmus uz sv. Mateja aicinājumu: «Miserando atque eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). Dieva žēlsirdīgā darbība pieļauj mūsu grēkus un atver mūs jaunai dzīvei, kura iegūst konkrētu veidu aicinājumā sekot Kungam un misijā. Jēzus žēlsirdīgais skatiens ir katra aicinājuma avots Baznīcā. Atgriešanās un paaicinājums ir it kā medaļas divas puses un savstarpēji caurvijas visā mācekļa-misionāra dzīves gaitā. 

            Lasīt tālāk


* * *

Pāvests francisks izsludinājis pēcsinodālo Apustulisko vēstuli Amoris letitia (Mīlestības prieks)

Pāvests Francisks 2016. gada 8. aprīlī 12:00 pēc Romas laika ir izsludinājis pēcsinodālo Apustulisko vēstuli Amoris letitia (Mīlestības prieks).

Paziņojuma vēstulē Svētais tēvs raksta: "Piesaucot svēto Ģimeni no Nācaretes, lielā priekā nosūtu Jums savu ekshortāciju "Amoris letitia", lai tā kalpo visām ģimenēm un visiem cilvēkiem, jauniem un veciem, kuri ir uzticēti Jūsu pastorālajam kalpojumam. Vienoti Jēzū, mūsu Kungā, kopā ar Mariju un Jāzepu lūdzu Jūs neaizmirst lūgties par mani."

Uzrunājot visus ticīgos, bet jo īpaši ģimenes, pāvests Francisks dokumentā uzsver: "Mīlestības prieks, kas tiek piedzīvots ģimenē, ir arī Baznīcas prieks. Sinodes Tēvi ir norādījuši, ka, neskatoties uz daudzajām ģimenes krīzes pazīmēm, jauniešu vidū vēlme pēc ģimenes tomēr [paliek] dzīva. To nostiprina Baznīca. Kā atbilde šīm ilgām ir kristīgais skatījums uz ģimeni, [...] patiesu prieka savienību." (AL, 1)

    Ievietots: 13:00, 08.04.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

pāvesta franciska vēstījums trīsdesmit pirmajām
pasaules jauniešu dienām 2016. gadā krakovā

“Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” Mt 5, 7

Dārgie jaunieši,

mēs esam nonākuši pēdējā posmā svētceļojumam uz Krakovu, vietu, kur nākamā gada jūlijā svinēsim 31. Pasaules Jauniešu dienas. Šajā garajā un izaicinošajā ceļā mūs pavada Jēzus vārdi no Kalna sprediķa. 2014. gadā šo ceļojumu sākām, kopīgi pārdomājot pirmo svētību: “Svētīgi ir garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība” (Mt 5, 3). 2015. gadā tēma, savukārt bija: “Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šajā gadā, kas mums priekšā, ļausim, lai mūs iedvesmo vārdi: “Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems.” (Mt 5, 7)

1. Žēlsirdības jubilejas gads

Līdz ar šo tematiku Krakovas Pasaules Jauniešu dienas 2016. gadā veido daļu no Žēlsirdības jubilejas gada un tādā veidā kļūst par milzu jubilejas svinībām jauniešiem pasaules līmenī. Tā nav pirmā reize, kad starptautiskā jauniešu tikšanās sakrīt ar jubilejas gadu. Tieši Pestīšanas svētajā gadā Svētais Jānis Pāvils II pirmo reizi uzaicināja jauniešus no visas pasaules Pūpolsvētdienā kopā ierasties Romā. Tad Lielajā jubilejā 2000. gadā vairāk nekā divi miljonu jauniešu no apmēram 165 valstīm pulcējās Romā uz 15. Pasaules Jauniešu dienām. Esmu pārliecināts, ka, tāpat kā šajos divos notikumos, arī Jauniešu jubileja Krakovā būs viena no Svētā gada kulminācijām!
            Lasīt tālāk


* * * 

pasaules jauniešu dienu krakovā himna

SVĒTĪGI ŽĒLSIRDĪGIE

 

Paceļu acis uz kalniem, no

Kurienes man glābiņš nāks.

Palīdzība ir Kungā, jo

Viņš ir žēlsirdīgs Dievs.

 

Kad maldāmies, pats meklē mūs,

Savās rokās ceļ,

Savām asinīm dziedina mūs,

Jaunu dzīvi dod!

 

Piedz.: Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems!

 

Ja Kungs vainas nepiedos,

Kurš spētu pastāvēt?

Taču Viņš piedod un tāpēc arī mēs

Piedosim tā, kā Viņš.

 

Kungs Dēla asinīm izpirka mūs.

Dēls nāvi sakāva.

,,Jēzus ir Kungs!” mūsos čukst Gars,

lai to redz pasaule.

 

Atmet bailes un uzticies,

Savas rūpes Kungam dod.

Tici, jo augšāmcēlies un Dzīvo Kungs tavs Dievs!


Himnu noklausīties var šeit.


Lejuplādēt himnas notis


    Ievietots: 13:22, 04.04.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

kunga augšāmcelšanās svinību procesija
rēzeknes jēzus sirds katedrālē


    Ievietots: 15:50, 29.03.2016.                                                                                             radieceze.lv* * *

Hrizmas svētā mise rēzeknes jēzus sirds katedrālē

2016. gaga 24. martā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pulcējās diecēzes priesteri, Rēzeknes Katoļu vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji, kā arī ticīgā tauta, lai kopīgi piedalītos Hrizmas svētajā Misē, kura Lielās ceturtdienas rītā ikgadus tiek svinētā visu pasaules diecēžu katedrālēs.

Šis Mises laikā bīskaps svēta eļļas - slimnieku un katehumenu eļļu un hrizmu, kuras izmanto, svinot svētos Sakramentus. Šajā Misē priesteri arī atjauno solījumus, ko tie ir salikuši savā ordinācijas dienā.

Svētās Mises noslēgumā Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis aicināja priesterus nepagurt, bet vienmēr dedzīgi sludināt Evaņģēliju un svinēt Sakramentus, kā arī uzsvēra, cik liela nozīme ir priesteru savstarpējai sadradzībai un rūpēm citam par citu.


    Ievietots: 13:45, 24.03.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

noslēgušās rēzeknes - aglonas diecēzes katehētu,
kristīgās mācības skolotāju
un ērģelnieku gavēņa rekolekcijas

2016. gada 5. martā Rēzeknes Katoļu vidusskolas telpās un Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē notika Rēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu, kristīgās mācības skolotāju, pedagogu, kuri strādā katoļu un kristīgajās skolās, kā arī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas "Reliģijas pedagoģija" I un II kursa studentu, un draudžu ērģelnieku Gavēņa laika rekolekcijas, uz kurām pulcējās 92 dalībnieki.

Rekolekciju tēma bija Dieva žēlsirdība. To programma sastāvēja no divām konferencēm, kurās tika akcentēta žēlsirdība,  balstoties uz pāvesta Franciska bullu "Misericordiae Vultus", kā arī citiem materiāliem un pārdomām. Konferencēm sekoja svētā Mise Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē un dziedājums "Rūgtās asaras", kā arī svētība ar Vissvētāko Sakramentu. 

    Ievietots: 09:38, 11.03.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

rēzeknes katoļu vidusskolas audzēkņi un pedagogi vienojas kopējā krustaceļa lūgšanā Rēzeknes Jēzus sirds ketedrālē

Rēzeknes Katoļu vidusskolā audzēkņi gūst ne tikai intelektuālās zināšanas, bet iepazīst arī garīgās vērtības, mācoties ticības patiesības, piedaloties ikdienas svētrītā, kā arī iknedēļas svētajā Misē Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē.  Skolēni labprāt dodas arī dažādos svētceļojumos un izbraucienos.

Lielā gavēņa laikā skolā jau daudzus gadus pastāv tradīcija, kā tas ir arī visā Baznīcā, kopīgi pārdomāt Kristus ciešanas un  nāvi Krustaceļa lūgšanā.


    Ievietots: 08:55, 11.03.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

Pogu vakars rēzeknes katoļu vidusskolā

2016. gada 2. februārī Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika  pogu vakars, kas ir ikgadējs 9. klases abiturientiem veltīts pasākums.


    Ievietots: 08:43, 11.03.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

pāvests francisks sūta žēlsirdības misionārus

Pelnu trešdienā svētās Mises laikā svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks izsūtīja žēlsirdības misionārus. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 700 priesteru no visas pasaules, to vidū bija arī 4 priesteri no Latvijas 4 diecēzēm. No Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis nosūtīja priesteri Staņislavu Prikuli, priesteris Marcins Vozņaks pārstāvēja Rīgas arhidiecēzi, priesteris Aleksandrs Stepanovs - Jelgavas diecēzi un priesteris Edijs Silevičs - Liepājas diecēzi.

 

Savu vēlmi sūtīt žēlsirdības misionārus pāvests Francisks aprakstīja bullas Misericordiae vultus 18. numurā. Žēlsirdības misionāri ir:

 

1. Dzīva zīme, kas liecina par Debesu Tēva vēlmi uzņemt visus, kas meklē Dieva piedošanu.

2. Iespēja visiem cilvēkiem, kuri vēlas, piedzīvot brīvību, cilvēcisko un iekšējo atjaunotni, uzņemties atbildību par savu dzīvi un atjaunot kristībā saņemtās žēlastības.

3. Vadās pēc Sv. Rakstu vārdiem: “Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos.” (Rom 11, 32)

4. Pārliecinoši Dieva žēlsirdības sludinātāji.

5. Piedošanas prieka vēstneši.

6. Biktstēvi, kas ir spējīgi uzņemt ar mīlestību un izpratni katru cilvēku un īpaši tos, kuri atrodas grūtā dzīves situācijā.

 

Žēlsirdības misionāru uzdevumi būs sekojoši. Katrs diecēzes bīskaps sūtīs viņus savu ticīgo vidū, lai atbalstītu Žēlsirdības jubilejas gada iniciatīvas ar īpašu uzsvaru uz Gandarīšanas sakramenta svinēšanu. Šī kalpojuma sevišķa iezīme ir arī tā, ka Svētais tēvs šiem priesteriem ir dāvājis tiesības dot piedošanu arī grēkiem, kuru piedošanai ir jāprasa Svētā Krēsla atļauja. Šīs tiesības ir dāvātas tikai uz Jubilejas gadu un ne visiem rezervētajiem grēkiem, bet tikai sekojošiem:

1. Euharistijas profanācija, 2. Fiziska vardarbība pret Romas pāvestu, 3. Absolūcija līdzdalībniekam grēkā pret 6. bausli (attiecas tikai uz priesteri), 4. Tieša grēksūdzes noslēpuma izpaušana (attiecas tikai uz priesteri).    Ievietots: 08:58, 15.02.2016.                                               Teksts un foto: pr. Staņislavs Prikulis


* * *
preiļu draudzē noslēdzies pirmais alfa kurss

2016. gada 7. februāra pēcpusdienā, pulcējoties Alfa kursa dalībniecēm un viesiem, kopā ap 70 cilvēku, svinīgā un priecīgā gaisotnē noslēdzās pirmais Alfa kurss Preiļos.

 

Pasākums iesākās kopīgām pusdienām, kas aizritēja sirsnīgu sarunu noskaņās. Pēc tam klātesošie klausījās lekciju ,,Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?”, ko vadīja priesteris Bernards Vagalis, mudinot aizdomāties par katra dzīves mērķi. Pasākuma gaitā Alfa kursa dalībnieces dalījās iespaidos par spilgtāko, kas ir uzrunājis desmit Alfa kursa nodarbību Preiļos un nedēļas nogales izbraukuma uz Aglonu laikā. Dienas ,,garīgais piedzīvojums” turpinājās ar dziedātājas Džeinas Gavares akustisko koncertu un noslēdzās ar svētku kliņģeri un sarunām pie tējas.
            Lasīt tālāk


* * *

bērni un jaunieši piedalās kristīgā pasākumā balvos

2016. gada 6. februārī Balvos bija sabraukuši vairāk kā 70 bērni un jaunieši no Baltinavas, Šķilbēnu, Viļakas, Ludzas un Gulbenes Romas katoļu draudzēm.  Balvu Romas katoļu draudze bija nākamā draudze, kura bija uzņēmusies organizatorisko lomu, lai dotu iespēju bērniem un jauniešiem satikties kristīgā pasākumā. Balvu draudzes jaunieši, pieaugušie un prāvests Mārtiņš Klušs bija izdomājuši interesantu pasākuma programmu. Sākumā visi dalībnieki pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, lai reģistrētos, sadalītos grupās, prezentētu savu draudzi un kopā dziedātu dziesmas Dieva godam. Dienas laikā apmeklēja dažādas meistardarbnīcas Balvu novada pašvaldības iestādēs – Balvu novada muzejā, Balvu mākslas skolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. Vakars noslēdzās ar Tezē lūgšanu, sv. Misi Balvu Romas katoļu baznīcā un kopīgu vakarēšanu Balvu Sakrālās kultūras centrā.
            Lasīt tālāk


* * *

aglonas dziedātāji 40. Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas "pueri cantores" kongresā - festivālā romā

No 27. decembra līdz 3. janvārim man kopā ar Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupas dziedātājiem bija iespēja pabūt Romā un piedalīties Pueri Cantores (PC) koru 40. kongresā-festivālā, kas norisinājās piecas dienas. Gribēju padalīties ne tikai ar pieredzēto ceļojumā, bet arī par tā garīgajiem aspektiem.

 

Aglonas bazilikas Kora skolas koris ietilpst Latgales PC koru federācijā, kas savukārt ir Vispasaules PC federācijas biedrs, un koris jau vairākus gadus ir piedalījies kongresos dažādās Eiropas pilsētās. Katrs no šiem koriem cenšas attīstīt attiecības ar Dievu, kas praktiski nozīmē ar dziesmām pagodināt Viņu, kalpojot ticīgo kopienās, liturģijā, kā arī katram dalībniekam individuāli uzturēt ciešu draudzību ar Jēzu, lai pēc tam par to citiem liecinātu gan ar dziesmu, gan arī dzīves piemēru. Jaunā paaudze ir atvērtāka un jūtīgāka tām vērtībām, kuras bieži piemirst pieaugušie, un šie kongresi ir jauno dziedātāju prieka, cerības un citu kristīgo iezīmju manifestācija pasaulei.
            Lasīt tālāk

* * *

pāvesta franciska vēstījums lielajā gavēnī 2016


“Es gribu žēlsirdību nevis upurus” (Mt 9,13)

Žēlsirdības darbi Jubilejas gadā
 

1. Marija – Baznīcas, kas evaņģelizē, ikona, jo viņa pati ir evaņģelizēta

Jubilejas gada pasludināšanas bullā vērsos ar aicinājumu “šī Jubilejas gada intensīvāk Lielo izdzīvot gavēni kā īpašu laiku Dieva žēlsirdības svinēšanai un piedzīvošanai” (Misericordiae Vultus, 17). Ar aicinājumu klausīties Dieva Vārdu un piedalīties iniciatīvā “24 stundas Kungam” gribēju likt uzsvaru uz Vārda klausīšanās lūgšanā, sevišķi, pravietiskā Vārda primātu. Dieva žēlsirdība ir patiešām pasaulei adresēts vēstījums, bet vispirms katrs kristietis ir aicināts pats piedzīvot šo vēstījumu. Tāpēc Lielā gavēņa laikā sūtīšu Žēlsirdības misionārus, lai tie visiem būtu Dieva tuvuma un piedošanas konkrētā zīme.
            Lasīt tālāk 


* * *

svētā toma no akvīnas svētki rīgas garīgajā seminārā

    Ievietots: 08:05, 02.02.2016.                                                                                             radieceze.lv

* * *

pāvesta franciska vēstījums
XXIV pasaules slimnieku dienai 2016

Dārgie brāļi un māsas,

XXIV Pasaules Slimnieku diena man ir iespēja būt jums, dārgie slimnieki un visi, kuri par jums rūpējas, īpaši tuvam.

Tā kā šī diena tiks svinīgi svinēta Svētajā Zemē, šogad es piedāvāju pārdomāt Evaņģēlija fragmentu par Kānas kāzām ( 2,1-11), kur Jēzus, pateicoties savas Mātes starpniecībai, veica savu pirmo brīnumu. Izvēlētais temats – Uzticēties žēlsirdīgajam Jēzum, kā to darīja Marija: “Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.” (2,5) ļoti labi iekļaujas arī Ārkārtējā žēlsirdības jubilejā. Minētās dienas galvenās Euharistijas svinības notiks Lurdas Dievmātes liturģiskās piemiņas dienā, 2016. gada 11. februārī, tieši Nācaretē, kur “Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” ( 1,14). Nācaretē Jēzus iesāka savu pestīšanas misiju, attiecinot uz sevi pravieša Isaja vārdus, kā to mums atstāsta evaņģēlists Lūkass: “Kunga Gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt Evaņģēliju nabagiem. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu.” (4,18-19)
            Lasīt tālāk 

  
* * *

sākas žēlsirdības ārkārtējās jubilejas gads

Šī gada martā pāvests Francisks izsludināja ārkārtējās Jubilejas gadu, kas sāksies Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšnas svētkos (8. decembrī) ar Svēto durvju atvēršanas ceremoniju svētā Pētera laukumā un noslēgsies 2016. gada Kristus Karaļa svētkos.

Lasīt bullu "Misericordiae Vultus", ar kuru pāvests Francisks izsludina Žēlsirdības gadu


   Lasīt Bīskapu konferences dekrētu par Žēlsirdības gada svinēšanu  Latvijas diecēzēs

Lasīt Bīskapu konferences izstrādāto brošūru Žēlsirdības gada svinībām Latvijā


žēlsirdības gada himna

Pontifikālā jaunās evaņģelizācijas padome publicēja šim gadam veltīto himnu, lai tā skanētu visā universālajā Baznīcā. Tās nosaukums ir Žēlsirdības gada moto „Misericordes sicut Pater” jeb „Žēlsirdīgi kā Tēvs”.

Himnas teksta autors ir jezuītu tēvs Eugēnijs Kosta, bet mūziku sarakstījis Pauls Invūds. Dziesmas piedziedājumā atkārtojas vārdi „Misericordes sicut Pater”, kas ir fragments no Lūkas evaņģēlija 6. nodaļas 36. panta. Himnas pirmais pants ir veltīts Tēvam, otrais – Dēlam, trešais – Svētajam Garam, bet ceturtajā izskan aicinājums pēc miera, pateicība par tiem, kas mīl un piedod, kā arī atsaukšanās uz Apokalipsē pieminētajām jaunajām debesīm un zemi, intervijā Vatikāna Radio itāļu programmai stāstīja teksta autors tēvs Eugēnijs.    Ievietots: 11:10, 07.12.2015.                                                                                             radieceze.lvCopyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze