Menu:


* * *

adventa laika II svētdiena

Lasīt dienas lasījumus

Līdz Ziemassvētkiem ir atlikušas tikai divarpus nedēļas. Veikali ir piepildīti ar visdažādākajiem labumiem, visapkārt dzirdamas Ziemassvētku dziesmas. Tiek plānotas svinības un gatavoti gardumu. Mūsu cerības un iztēle piepildās ar domām par mājām, par ģimeni un par labi pavadītu laiku.

Visu šo patīkamo sajūtu piepildītām sirdīm, mēs šajā svētdienā lasām par savādu vīru, kurš dzīvo tuksnesī, kurš valkā raupju kamieļādas apģērbu, ēd sienāžus un sauc cilvēkus par odžu dzimumu un saka, ka pār viņiem nāks uguns un sērs, un draud ar cirvi, kas viņus nocirtīs. Evaņģēlija fragments noslēdzas ar to, ka Jānis Kristītājs draud saducejiem un farizejiem ar elli.

Jānis Kristītājs atgādina, ka mums savā dzīvē ir jāpievēr vērība lietām, kuras varbūt esam savā dzīvē neievērojuši, lietām, kas saistās ar Kristus klātbūtni vai arī gluži pretēji – ar šīs klātbūtnes trūkumu.
            Lasīt tālāk

* * *

mūsu ģimeņu nākotne ir mūsu rokās

Sirsnīgs paldies visiem kristiešiem, kuri atsaucās parakstu vākšanas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Mamma, Tētis un Bērni" aicinājumam!

Uz doto brīdi Latvija ir sasniegusi un pārsniegusi savu parakstu minimumu (6000), taču šobrīd ir ļoti svarīgi turpināt parakstu vākšanu, jo visā Eiropā ir jāsavāc 1 mlj. parakstu. Mums ir jāpalīdz Eiropai piepildīt šo mērķi!

Atgādinām, ka par iniciatīvu var parakstīties līdz š.g. 10.decembrim: http://www.mumdadandkids.eu/lv

Ja jūs vēl nesat uzsākuši parakstu vākšanu, tad vēl var paspēt to izdarīt nākošajās divās nedēļās pēc dievkalpojumiem vai citiem pasākumiem. Izdrukājiet papīra VEIDLAPAS, sagatavojiet vienu galdu un pildspalvas, ziņojumu daļā īsi pastāstiet par iniciatīvas būtību un aiciniet cilvēkus parakstīties.

    Ievietots: 12:37, 28.11.2016.                                                               Biedrība "Asociācija Ģimene"


* * *

kāpēc svētki nesākas uzreiz?

Ja mēs tiekam ielūgti ciemos, vajadzīgs laiks, lai sagatavotos - atrastu piemērotu dāvanu, izdomātu apsveikuma vārdus, paši sapostos. Vēl vairāk laika nepieciešams, ja ciemiņi jāuzņem mums. Tad jāuzkopj mājoklis, jāgatavo cienasts, jāizplāno vakars tā, lai ikviens justos gaidīts un negarlaikotos. Bet Ziemassvētkiem nepieciešama īpaša gatavošanās, jo pie mums katra ciemos nāk Kristus – Dieva Dēls. Nāk ne jau tikai Ziemassvētkos, kad priecājamies par Viņa dzimšanas dienu, bet nāk pastāvīgi – vienmēr, kad Viņu gaida. Tādēļ pirmssvētku laiku dēvē par Adventu – atnākšanu. Lai Viņu pienācīgi uzņemtu, nepietiek ar iztīrītu māju, klātiem galdiem un iesaiņotām dāvanām. Kaut arī ir patīkami svētkus svinēt tā, ka nekā netrūkst, Kristum tas nemaz nav tik būtiski. Svarīgāk ir, kas notiek mūsu prātā un sirdī. Vispirms jāuzpoš šīs vietas. Kā to paveikt?

            Lasīt tālāk

* * *

ir noslēdzies  dieva žēlsirdības ārkārtējais jubilejas gads

2015. gada 8. decembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos, pāvests Francisks ar bullu "Misericordiae Vultus" un Svēto durvju atvēršanu izsludināja Žēlsirdības ārkārtas Jubilejas gadu, kas noslēdzās šī gada 20. novembrī, Kristus Vispasaules Karaļa svētkos. 

Šī gada devīze bija "Žēlsirdīgi kā Tēvs", kas ņemta no līdzības par pazudušo dēlu un tēvu, kurš dēlu žēlsirdīgi atkal uzņēma mājās, neskatoties uz viņa pagātnes kļūdām. Šajā gadā pāvests aicināja pievērst īpašu vērību žēlsirdībai gan citam pret citu, gan arī pret radīto pasauli kopumā. 

Latvijas Baznīcā Žēlsirdības gads tika noslēgts 21. novembrī Aglonas bazilikā. Svēto Misi kopā ar Latvijas bīskapiem un priesteriem svinēja apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. 

    Ievietots: 10:39, 07.11.2016.                                                                                             radieceze.lv


* * *

latvijas republikas proklamēšanas 98. gadadienas svētku pasākums rēzeknes katoļu vidusskolā

2016. gada 17. novembrī  Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika svinīgs pasākums, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas svinībām. Uzrunājot skolotājus, skolēnus un citus viesus, skolas dibinātājs V. E. bīskaps Jānis Bulis sacīja, ka valsts esam mēs paši un ka tikai no mums ir atkarīgs, kāda ir mūsu valsts tagadne un vēl jo vairāk, kāda nākotne mūsu zemi sagaida. 

Skolas direktore Marija Mickāne, sveicot svētkos, atgādināja par Latgales kongresu, kas notika 1917. gadā Rēzeknē un kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Zemgales latvieši ir viena tauta, ar kopīgām tradīcijām un vērtībām un ka viņiem ir jāapvienojas vienā valstī. Tas arī musdienās mudina būt patriotiskiem un vienotiem, veicinot valsts izaugsmi.

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze