Menu:


 Apskatīt vai lejuplādēt Svētību rituālus


Sadaļā sekojoši svētību rituāli:

- Adventa vainaga svētīšanas rituāls

- Oblāšu svētīšanas rituāls

- Betlēmes svētīšanas rituāls

- Auzu svētīšanas rituāls sv. Stefana svētkos

- Vīna un sulas svētīšanas rituāls sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētkos

- Mazu bērnu svētīšanas rituāls sv. nevainīgo bērniņu, mocekļu, svētkos

- Ģimeņu un to locekļu svētīšanas rituāls

- Krīta, vīraka un rotaslietu svētīšanas rituāls Kristus Parādīšanās svinībās

- Sveču un ticīgo svētīšanas rituāls sv. Blazija piemiņas dienā

- Maizes, ūdens un sāls svētīšanas rituāls sv. Agates piemiņas dienā

- Slimnieku svētīšanas rituāls

- Lieldienu maltītes svētīšanas rituāls

- Lauku zāļu un bērnu svētīšanas rituāls Kristus Miesas un Asiņu svinībās

- Autovadītāju un transportlīdzekļu svētīšanas rituāls sv. Jura piemiņas dienā

- Lauku zāļu un puķu svētīšanas rituāls V. J. M. Debesīs Uzņemšanas svinībās

- Sējai paredzētās labības un sēklu svētīšanas rituāls V. J. M. Dzimšanas svētkos

- Sveču, kronīšu un ziedu svētīšanas rituāls mirušo atdusas vietām

- Kapa krusta, pieminekļa vai plāksnes svētīšanas rituāls

- Skolēnu un studentu svētīšanas rituāls jaunā mācību vai katehēzes gada sākumā

- Karoga svētīšanas rituāls

- Jaunās ražas svētīšanas rituāls

- Svētības rituāls pie galda


 

Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze