Menu:

BĪSKAPA VIZITĀCIJAS RĒZEKNES – AGLONAS DIECĒZES DRAUDZĒS UN SVARĪGĀKIE PASĀKUMI DIECĒZĒ

2017. GADĀ

NR.
P.
K.
DATUMS DIENA PASĀKUMS VIETA LAIKS

1.           

1. janvāris

Svētdiena

Sv. Mise iesākot Jauno gadu

Aglona

00.00

2.           

1.janvāris

Svētdiena

V.J.Marija, Dieva Māte.

Rēzekne

12.00

3.           

6.janvāris

Piektdiena

Kunga Epifānija

Rēzekne

12.00

4.           

8.janvāris

Svētdiena

Kunga kristīšana

Rēzekne

12.00

5.           

18.janvāris

Trešdiena

Sv. Mise un tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Daugavpils sv. Pētera b-ca

18.30

6.           

18.-25.janvāris

22.janvārī,

svētdien

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

Rēzekne

12.00

7.           

21.janvāris

sestdiena

Sv. Mise, pieminot Rēzeknes atbrīvošanu no lieliniekiem.

Rēzekne

10.00

8.           

2. februāris

Ceturtdiena

Kunga prezentācija.

Bībeles jaunajām ģimenēm.

Rēzekne

12.00

9.           

1.marts

Trešdiena

Pelnu trešdiena.

Rēzekne

10.00

10.       

9.martā

Ceturtdiena

Valsts Zemessardzes Rēzeknes brigādes komandieru maiņa.

Rēzekne

15.00

11.       

18.martā

Sestdiena

Rekolekcijas katehētiem, kristīgās mācības skolotājiem, ērģelniekiem, Marijas leģiona māsām un brāļiem.

Rēzekne

10.00

12.       

20. marts

Pirmdiena  

Sv. Jāzeps.

Rēzekne

10.00

13.       

25.marts

Sestdiena

Kunga pasludināšana.

Aizlūgums par komunistiskā genocīda upuriem.

Rēzekne

12.00

14.       

9.aprīlis

Svētdiena

Kunga Ciešanu jeb Palmu svētdiena.

Rēzekne

12.00

15.       

13.aprīlis

Ceturtdiena

Hrizmas svētīšanas sv. Mise

Rēzekne

10.00

16.       

13.aprīlis

Ceturtdiena

Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise

Rēzekne

18.00

17.       

14.aprīlis

Piektdiena

Svētā krusta godināšana.

 

Rēzekne

10.00

18.       

14.aprīlis

Piektdiena

Lielā piektdiena. Krustaceļš.

Rēzekne

18.00

19.       

15.aprīlis

Sestdiena

Lielā sestdiena

Rēzekne

18.00

20.       

16.aprīlis

Svētdiena

Kunga augšāmcelšanās

Rēzekne

8.00

21.       

17.aprīlis

Pirmdiena

II Lieldienas.

Rēzekne

10.00

22.       

22.aprīlis

Sestdiena

100-gades pasākums Gorā.

Rēzekne

18.00

23.       

23.aprīlis

Svētdiena

Kunga žēlsirdības svētdiena.

Sv. Juris

Rēzekne

12.00

24.       

26.aprīlis

Trešdiena

Sv. Mise un piemiņas plāksnes atklāšana pr. Jāzepam Borodziulam.

Pasiene

12.00

25.       

4.maijs

Ceturtdiena

Valsts neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.

Pasākumi koncertzālē “Gors”.

Rēzekne 

 7.00


 

19.00 

26.       

5.maijs

Piektdiena

Rēzeknes kongresa 100-gades svinības.

Sv. Mise Rēzeknes katedrālē.

Pieminekļa atklāšana un svētīšana.

Rēzekne

10.00 

 

11.30

27.       

6. maijs

Sestdiena

Bērnu un jauniešu rožukroņa pulciņu dalībnieku salidojums.

Aglona

11.00 rožukr.

12.00 sv. Mise

28.       

7.maijs

Svētdiena

Lieldienu IV - Labā Gana svētdiena. Lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību.

Solījumu atjaunošana Marijas leģiona māsām un brāļiem.

Rēzekne

12.00

29.       

13.maijs

Sestdiena

Sv. Mise Fatimas Dievmātes parādīšanās 100-gadei par godu.

Augšāmcēlušā Kristus godam veltītās kapelas iesvētīšana baznīcas sakrālajā laukumā.

Viļāni

12.00

30.       

13. maijs

Sestdiena

Skolēniem Pēdējais zvans pie pieminekļa Vienoti Latvijai

Rēzekne

13.00

31.       

13.maijs

Sestdiena

Dievkalpojums Fatimas Dievmātes godam.

Rēzekne

32.       

14.maijs

Svētdiena

Lieldienu V svētdiena.

Rēzekne

10.00

33.       

21.maijs

Svētdiena

Lieldienu VI svētdiena

Rēzekne

8.00 

34.       

25.maijs

Ceturtdiena

Kunga debeskāpšana.

Rēzekne

12.00

35.       

27.maijs

Sestdiena

Izlaidums Rēzeknes Katoļu bērnudārza audzēkņiem (22 bērni). Sv. Mise katedrālē.

Rēzekne

10.00

36.       

27.maijs

Sestdiena

Pr. Mariana Daļecka pieminekļa svētīšana.

Piedruja

 11.00

37.       

27.maijs

Sestdiena 

Aglonas bazilikas Kora skolas 25 gadu jubileja.

Aglona

12.00

38.       

28. maijs

Svētdiena

Lieldienu VII svētdiena.

Bērnu un jauniešu I sv. Komūnija.  

Rēzekne

12.00

39.       

31.maijs

Trešdiena

V.J.M. Apmeklēšana.

Maija dievkalpojumu noslēgums.

Mācību gada noslēgums Rēzeknes Katoļu vidusskolā. Sv. Mise katedrālē.

  

Rēzekne

10.00

40.       

3.jūnijs

Sestdiena

Vasarsvētku vigilija.

 

Sarkaņi

18.00

41.       

4.jūnijs

Svētdiena

Svētā Gara nosūtīšana. Iestiprināšana.

Rēzekne

12.00

42.       

5.jūnijs

Pirmdiena

V.J.M., Baznīcas Māte. II Vasarsvētki.

Rēzekne

10.00

43.       

6.jūnijs

Otrdiena

40 stundu dievkalpojuma noslēgums.

Sv. Mise, iestiprināšana, euharistiskā procesija.

Aglona

12.00

44.       

 10.jūnijs

Sestdiena

Izlaidums Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12. klases un 9.klases audzēkņiem.

Sv. Mise.

Rēzekne

16.00

45.       

11.jūnijs

Svētdiena

Parastā laikposma X svētdiena.

Vissvētā Trīsvienība.

 

Rēzekne

12.00

46.       

14. jūnijs

Trešdiena 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 76. gadadiena.

Rēzekne

10.00

47.       

15.jūnijs

Ceturtdiena

Kristus vissvētā Miesa un Asinis.

 

Rēzekne

12.00

 

48.       

18.jūnijs

Svētdiena

Parastā laikposma XI svētdiena.

Euharistiskā procesija pa pilsētu.

Rēzekne

8.00

11.00

49.       

22.jūnijs

ceturtdiena

Vissv. Sakramenta oktāvas noslēgums. Bērnu un lauku zāļu svētīšana.

Rēzekne

18.00

50.       

23.jūnijs

Piektdiena

Vissvētā Jēzus Sirds.

Rēzekne

11.00

51.       

24.jūnijs

Sestdiena

Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana.

Rēzekne

11.00

52.       

25.jūnijs

Svētdiena 

Parastā laikp. XII svētdiena.

40 stundu dievkalpojuma noslēgums.

 

Rēzekne

12.00

53.       

29. jūnijs

Ceturtdiena

Sv. apustuļu Pētera un Pāvila obligātās svinības.

 

Rēzekne   

 

12.00

54.       

2. jūlijs

Svētdiena

Parastā laikp. XIII svētdiena.

Sv. Donāta svētki.

Sv. Mise, Iestiprināšana.

250 gadi kopš baznīcas būvdarbu uzsākšanas 1767.g., 240 gadi kopš baznīcas konsekrācijas 1777.g., 260 gadi kopš Krāslavas Garīgā semināra atklāšanas.

Krāslava  

12.00

55.       

 3. -6. jūlijs

Pirmdiena

Rekolekcijas priesteriem.

Adorācija.

Rēzekne

10.30

56.       

9.jūlijs

Svētdiena

Parastā laikp. XIV svētdiena.

Kanoniskā vizitācija.

Sv. Mise, Iestiprināšana.

Nīcgale

12.00

57.       

 16. jūlijs

svētdiena

Parastā laikp. XV svētdiena.

Kanoniskā vizitācija.

Sv. Mise, Iestiprināšana.

Daugavpils Dievmātes dr.

12.00

58.       

 23. jūlijs

Svētdiena

Parastā laikp. XVI svētdiena.

Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena. 

Kanoniskā vizitācija.

Sv. Mise, Iestiprināšana. Sv. Magdalēnas draudzes svētki.

Landskorona

Šķaunē

11.00

59.       

30.jūlijs

Svētdiena

Parastā laikp. XVII svētdiena.

Kanoniskā vizitācija.

Sv. Mise, Iestiprināšana.

 

Istra

 

 

11.00

 

60.       

 30. jūlijs

Svētdiena

Kapusvētki Rēzeknes Miera kapos.

 

Rēzekne

15.00

61.       

 6.augusts

Svētdiena

Parastā laikp. XVIII svētdiena.

Kunga pārveidošanās.

Kanoniskā vizitācija.    

Ludza 

11.00

62.       

 11. augusts

Piektdiena

Lurdas Dievmātes godināšana. Svētība slimniekiem.

Aglona

12.00

63.       

 12. augusts

Sestdiena

Sv. Mise un svētība ģimenēm.

Aglona

12.00

64.       

 13. augusts

Svētdiena

Parastā laikposma XIX svētdiena.

Sv. Meinarda bīskapa svinību vigīlija. Fatimas Dievmātes simtgades svinības Aglonā. Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju.

Aglona

19.00

65.       

 14. augusts

Pirmdiena  

Sv. Meinards.

Sv. Mise svētceļniekiem.

Aglona

12.00

 

66.       

14. augusts

Pirmdiena  

V.J.M. Uzņemšana debesīs. Vigilija.

Sv. Mise, Iestiprināšana, euharistiskā procesija.

Aglona

19.00

67.       

15. augusts

Otrdiena

Sv. Mise, Iestiprināšana (9.00).

V.J.M. Uzņemšana debesīs.

Aglona

9.00

12.00

68.       

17.augusts

Ceturtdiena

 

Rēzekne

 

18.00

69.       

 20. augusts

Svētdiena

Parastā laikp. XX svētdiena.

 

 

Šķilbēni 

12.00 

70.       

22. augusts

Otrdiena

 

Seminārs Rēzeknes – Aglonas diecēzes katehētiem un ticības mācības pedagogiem.

Rēzekne

10.00

71.       

 27. augusts

Svētdiena

Parastā laikp. XXI svētdiena.

 

 

 

 

72.       

1.septembris

Piektdiena

Svētbrīdis Rēzeknes Augstskolā.

 

Sv. Mise un svētība skolēniem un pedagogiem jaunā mācību gada sākumā.

Rēzekne

11.00

 

12.00

73.       

3.septembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXII svētdiena.

Aprit 90 gadi, kopš Nabadzīgā Bērna Jēzus Māsu kongregācija darbojas Latvijā.

Pateicības sv. Mise.

Aglona

12.00

74.       

8. septembris

Piektdiena

Dievmātes dzimšanas svētki.

I sv. Komūnija Rēzeknes Poļu skolas skolēniem.

Rēzekne

10.00

75.       

8. septembris

Piektdiena

Dievmātes dzimšanas svētku noslēgums.

Euharistiskā procesija.

Rēzekne

12.00

76.       

10.septembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXIII svētdiena.

 

 

 

77.       

14. septembris

Ceturtdiena

Sv. Krusta pagodināšana.

 

 

78.       

17.septembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXIV svētdiena.

 

 

 

79.       

24.septembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXV svētdiena.

 

 

 

 

80.       

 1.oktobris

 

Svētdiena

Parastā laikp. XXVI svētdiena.

Sv. Terēze. 

 

 

81.       

8.oktobris

Svētdiena

Parastā laikp. XXVII svētdiena.

 

 

 

82.       

15.oktobris

Svētdiena

Parastā laikp. XXVIII svētdiena.

 

 

 

83.       

22.oktobris

Svētdiena

Parastā laikp. XXIX svētdiena.

 

 

 

84.       

29.oktobris

Svētdiena

Parastā laikp. XXX svētdiena.

 

 

 

85.       

1. novembris

Trešdiena 

Visi svētie.

Rēzekne

12.00

86.       

2. novembris

Ceturtdiena

Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena.

Rēzekne

12.00

87.       

5.novembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXXI svētdiena.

 

 

 

88.       

11.novembris

Sestdiena

Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņas diena.

Rēzekne

10.00

89.       

12.novembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXXII svētdiena.

 

 

 

90.       

18.novembris

Sestdiena

Latvijas Valsts pasludināšanas diena.

Rēzekne

10.00

91.       

19.novembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXXIII svētdiena.

 

 

 

92.       

26. novembris

Svētdiena

Parastā laikp. XXXIV svētdiena.

Kristus Karaļa svētki.

Rēzekne

12.00

93.       

3.decembris

Svētdiena

Adventa I svētdiena.

 

 

94.       

8.decembris

Piektdiena

V.J.M. Bezvainīgā ieņemšana.

 

 

95.       

10. decembris

svētdiena

Adventa II svētdiena.

 

Rēzekne

12.00

96.       

17. decembris

svētdiena

Adventa III svētdiena.

 

Rēzekne

12.00

97.       

24.decembris

svētdiena

Adventa IV svētdiena.

 

Rēzekne

12.00

98.       

24. decembris

Svētdiena 

Kristus Dzimšanas svētku vigilija.

Rēzekne

18.00

99.       

25. decembris

Pirmdiena 

Kristus Dzimšanas svētki.

Rēzekne

8.00

100.     

26. decembris

Otrdiena

Sv. Stefans.

 

 

101.     

27.decembris

Trešdiena

Sv. apustulis un evaņģēlists Jānis. Vīna un sulu svētīšana.

Rēzekne

10.00

102.     

28.decembris

Ceturtdiena 

Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi.

 

 

103.     

31. decembris

Svētdiena 

I svētdiena pēc Ziemassvētkiem.

Sv. Ģimene.

Vecā gada noslēgums.

 

Rēzekne

 

12.00

 

104.     

31. decembris

Svētdiena

Jaunā gada sākums.

Aglona

24.00


                Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps                         
+ Jānis BulisCopyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze