Menu:


GAVĒŅA  LAIKA III SVĒTDIENA

x

Lielā gavēņa trešās svētdienas evaņģēlijs runā par Dieva žēlastību un mūsu pārveidošanos. Jēzus stāsta līdzību par neauglīgo vīģes koku. Cilvēks to ir stādījis savā dārzā un ar lielu pārliecību katru vasaru viņš dodas, lai meklētu tā augļus, bet viņš tos neatrod, jo šis koks ir neauglīgs. Tā kā šī vilšanos atkārtojas jau trīs gadus, viņš domā, ka vīģes koks ir jānocērt. Tad viņš pasauc vīna dārza kopēju un pauž neapmierinātību, liekot viņam nocirst koku, lai tas vairs nevajadzīgi neizmantotu zemi. Bet vīnkopis lūdz īpašniekam būt pacietīgam un lūdz atlikt nociršanu uz vienu gadu, kura laikā viņš rūpēsies par to, lai veicinātu tā produktivitāti. Tā ir līdzība. Ko nozīmē šī līdzība? Ko raksturo šī līdzība?


Vīna dārza saimnieks personificē Dievu Tēvu un vīnkopis ir Jēzus tēls, bet vīģes koks ir vienaldzīgas un neauglīgas cilvēces simbols. Jēzus iejaucas par labu cilvēcei – un Viņš to dara vienmēr –  un lūdz Tēvu gaidīt un dot vīģes kokam vēl vairāk laika, lai mīlestības un taisnīguma augļi tajā varētu rasties. Vīģeskoks, ko līdzībā aprakstītais saimnieks grib nocirst, ir cilvēka, kas nespēj dalīties un darīt labu simbols. Tas ir tāda cilvēka simbols, kas dzīvo tikai sev, nepazīstot izsalkumu, grimstot savas dzīves ērtībās, nespējot pacel skatienu un atvērt sirdi tiem, kuri ir blakus viņam, kuri cieš nabadzību un dažāda veida grūtības. Šādas garīgās neauglības un egoistiskās attieksmes priekšā tiek nolikta dārznieka lielā mīlestība un rūpes par vīģeskoku. Viņš ir pacietīgs, gaida, velta tam savu laiku un pūles. Viņš apsola saimniekam vēl vairāk rūpēties par šo nelaimīgo koku.


Jēzus līdzība par vīģeskoku norāda uz Dieva žēlsirdību, kas dāvā mums laiku, lai mēs atgrieztos. Mums visiem ir jāmainās, lai spertu soli uz priekšu, un Dieva pacietība, žēlsirdība mums pievienojas. Neraugoties uz garīgo neauglību, kas nereti skar mūsu dzīvi, Dievs ir pacietīgs un dod mums iespēju atgriezties un darīt labu. Tomēr izlūgtais un saņemtais laika pagarinājums norāda uz atgriešanās neatliekamību. Dārznieks saka saimniekam: Kungs, atstāj to vēl šogad, kamēr es to aprakšu un uzlikšu mēslus. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet, ja ne, tad varēsi to nocirst. Iespēja atgriezties nav neierobežota, tāpēc ir nepieciešams to nekavējoties izmantot; pretējā gadījumā tas būtu zaudēts uz visiem laikiem.  Mēs varam iedomāties šo gavēni: kas man jādara, lai tuvotos Kungam, lai mainītos, "sagrieztu" tās lietas, kas nav labas? "Nē, nē, es gaidīšu nākamo gavēni". Bet vai tu būsi dzīvs līdz nākamajam gavēnim? Domājiet šodien, katrs no mums: kas man jādara pirms šīs Dieva žēlastības, kas mani sagaida un kas vienmēr piedod? Ko man darīt? Mēs varam lielā mērā paļauties uz Dieva žēlastību, bet to neizmantojot. Mēs nedrīkstam attaisnot garīgo slinkumu, bet palielināt savu apņemšanos nekavējoties reaģēt uz šo žēlastību ar sirsnību.    Gavēņa laikā Kungs mūs aicina atgriezties. Katram no mums ir jārēķinās ar šo aicinājumu, koriģējot kaut ko savā dzīvē, mūsu domāšanā, darbībā un attiecībās ar citiem. Dievs ir Tēvs, kurš neizdzēš vājo liesmu, bet pavada un rūpējas par tiem, kas ir vāji, lai tos stiprinātu tā, lai tie spētu dot savu ieguldījumu mīlestībā pret sabiedrību. Lai Jaunava Marija palīdz mums dzīvot šajās dienās, kad gatavojamies Lieldienām, kā garīgās atjaunošanas laikam un uzticēties Dieva žēlastībai un žēlsirdībai


Sal. Pāvests Francisks, Angelus, 2019. gada 24. marts

                                                                                                                                       radieceze.lv
                                                                                   

______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze