Menu:


Lieldienu LAIKA V SVĒTDIENA 

x     Pateicoties Dieva labestībai un iejūtībai, Viņa valstības durvis ir tikušas atvērtas visiem – gan jūdiem, gan pagāniem.
      Šī ir labā vēsts, kuru Pāvils un Barnaba sludina Pirmajā lasījumā. Līdz ar Baznīcas – jaunās Jeruzalemes – atnākšanu –, par kuru runā Jānis Otrajā lasījumā – Dievs visu dara jaunu.


       Viņa Baznīcā „vecā nāves kārtība” pazūd, un Dievs uz visiem laikiem uzceļ savu mājokli cilvēku vidū, lai visas tautas „vienmēr būtu Viņa ļaudis un pats Dievs būtu ar viņiem”. Tādējādi praviešu dotie apsolījumi ir piepildījušies (sal. Ez 37, 27; Is 25, 8; 35,10).

    Baznīca ir “valstība uz visiem mūžiem”, kā tas tiek dziedāts 145 Psalmā. Tāpēc mēs redzam Apustuļus, Gara vadībā, ordinējot „prezbiterus” vai priesterus (sal. 1. Tim 4, 14; Tit 1, 5).

    Svaidītie priesteri un bīskapi būs Apustuļu pēcteči, kuri nodrošinās, ka Baznīcas vadība pastāvēs visās paaudzēs (sal. Flp 1, 1).

    Līdz pat laiku beigām Baznīca sludinās pasaulei Dieva varenos darbus, slavējot Viņa svēto vārdu, un pateiksies Viņam, dziedot par Viņa valstības godību.

    Viņa Baznīcā mēs esam Viņa “uzticīgie”, tie, kurus Jēzus Evaņģēlijā sauc par  bērniņiem. Mēs dzīvojam saskaņā ar jauno likumu, „jauno bausli”, kuru Viņš deva savas zemes dzīves pēdējās stundās.

    Mīlestība, ar kādu Viņš mums ir pavēlējis mīlēt vienam otru, nav cilvēciska, bet gan pārdabiska. Mēs mīlam viens otru kā Jēzus mūs mīlēja savās ciešanās un nāvē. Mēs mīlam, sekojot  Viņa mīlestības paraugam.

    Šāda veida mīlestība ir iespējama tikai pateicoties Garam, kas tiek ieliets mūsu sirdī kristības brīdī (sal. Rom 5, 5), atjaunots Upurī, kuru Viņa priesteri upurē katrā svētajā Misē.

Ar savu mīlestību mēs slavējam Tēvu. Pateicoties šai mīlestībai, visi cilvēki zinās, ka mēs esam Viņa tauta un, ka Viņš ir mūsu Dievs.


Amerikāņu teologs-apoloģēts Skots Hāns
radieceze.lv

                                                                                                                                          
                                                                                   

______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze