Menu:


1. novembris - visu svēto obligātās svinības

Dienas lasījumi

Šajās svinībās Baznīca Dieva Vārda liturģijas laikā piedāvā mums Evaņģēlija fragmentu par Kalna svētībām, kurš savā ziņā māca, kā kļūt svētam. Bet vai mēs patiešām saprotam, ko tas nozīmē? Svinot Visu svēto dienu, mēs it kā viņus uzliekam un pjedestāla. Baznīcās redzam svēto figūras, svētgleznas. Mājās mums ir viņu svētbildes un turam cieņā ikonas. Šādi uztverot svētos, pastāv risks reducēt tos tikai līdz dekorāciju līmenim un tādējādi padarīt šīs svinības it kā nevajadzīgas.

Bet tās ir nepieciešamas. Mums ir jāsaklausa, ko vēsta šīs svinības. Tas ir aicinājums, izaicinājums ikvienam no mums. Šīs svinības mūs izaicina būt svētiem. Daudzi varētu teikt, ka svētums ir cēls mērķis, ideāls, bet vai tas ir kaut kas, ko mēs reāli varam arī sasniegt? Atbilde ir – jā, varam. Jo patiesība par svētajiem – cilvēki bieži vien to piemirst – ir tāda, ka viņi bija cilvēki tāpat kā mēs. Tiem bija miesa un asinis, spēks un vājums. Viņu dzīves caurstrāvoja vēlmes un ilgošanās, ambīcijas un vilšanās. Viņi bija parasti grēcinieki – gluži kā mēs visi.

Neviens nepiedzimst svēts. Par tādu ir jākļūst. Dažreiz par svētajiem kļūst tie, no kuriem mēs to vismazāk gaidām: atraidītie, izstumtie, bezpajumtnieki. Piemēram, tādi cilvēki kā Benedikts Jozefs Labrē. Viņš bija veiksmīga biznesmeņa dēls, bet sajuta aicinājumu atstāt visu un sekot Kristum. Viņš pavadīja savu dzīvi, ceļojot no vienas Romas baznīcas uz citu. Viņš reti mazgājās, nekad nemazgāja savas drēbes, daudziem viņš likās atbaidošs. Bet viņa dievbijība un mīlestība pret Dievu aizkustināja un iedvesmoja tos, kuri viņu redzēja ik dienas. Kad viņš 35 gadu vecumā nomira, Romas priesteri saglabāja Benedikta drēbes kā relikviju, un mūsdienās viņš ir bezpajumtnieku svētais aizbildnis.

Tas, protams, nenozīmē, ka ir tikai viens ceļš uz svētumu. Viens ir galamērķis – mūžīga svētlaime ar Dievu debesīs –, bet ceļu, lai šo mērķi sasniegtu, ir bezgalīgi daudz. 2000 kristietības gados Baznīcu rotā tūkstošiem svēto, visdažādāko kārtu un valstu pārstāvji, vīrieši un sievietes, arī bērni, un katram no viņiem bija savs īpašais ceļš. Baznīca godā svētos, jo kādā no viņiem katrs no mums var saskatīt līdzību sev. Iepazīstot viņu ceļu uz svētumu, mēs gūstam iedvesmu, stiprinājumu un apliecinājumu, ka arī mēs varam sasniegt šo skaisto mērķi. 

Mums jāapzinās, ka svētie ir mums tuvāki, nekā mēs varētu iedomāties. Viņi cīnījās ar grēkiem un kārdinājumiem, viņi gāja pa svētuma ceļu, dažreiz klupdami un krizdami, bet vienmēr cēlās augšā un turpināja ceļu, cenšoties darīt labāk, būt labāki un tiekties augstāk.

Viņi savā dzīvē īstenoja to, uz ko mūs aicina šo svinību Evaņģēlija fragments: būs garā nabadzīgiem, lēnprātīgiem un žēlsirdīgiem, veicināt mieru. Šādi ir jāuzsāk ceļš, lai kļūtu par tiem, ko Jēzus sauca par svētīgiem un ko Baznīca sauc par svētajiem.

Visu svēto svinības atgādina, ka mums ir liels potenciāls, atgādina aicinājumu būt svētiem, vēlreiz atgādina, ka neviens nepiedzimst svēts, taču ar Dieva žēlastību katrs var tāds kļūt.

    Ievietots: 13:45, 31.10.2017.                                                                                 radieceze.lv

Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze