Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXXI SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šīs svētdienas Evaņģēlija fragments gluži kā vairākās iepriekšējās nedēļās turpina fokusēties uz spriedzi, kas valda starp Jēzu un Rakstu zinātājiem un farizejiem. Tomēr šie lasījumi nav ņemti secīgi no Mateja Evaņģēlija. Starp pagājušās un šīs svētdienas lasījumu ir fragments, kurā Jēzus jautā farizejiem par to, vai Mesija ir ,,Dāvida dēls”. Pabeidzis dialogu sēriju ar farizejiem un citiem reliģiskajiem līderiem, Jēzus vēršas pie tautas, brīdinot tos nesekot farizeju un Rakstu zinātāju paraugam.

 

Rakstu zinātāji un farizeji bija Mozus likuma mācītāji. Viņiem bija uzticēta tā interpretēšana un tādējādi viņiem bija ietekme jūdu reliģiskās prakses noteikšanā. Lai izprastu šajā fragmentā aprakstīto konfliktu, mums jāsaprot, ka Jēzus savu mācību balstīja uz tieši tiem pašiem likumiem un tradīcijām, kuri bija pieejami farizejiem. Abi interpretēja Mozus likumu, lai labāk to iekļautu jūdu ikdienas dzīvē. Tomēr Matejs bieži izgaismo un uzsver atšķirības starp viņu mācībām.

 

Šī Mateja Evaņģēlija daļa atspoguļo kristiešu kopienas un farizejiskā jūdaisma konflikta aspektus. Ir uzskats, ka Mateja laika Baznīcā bija daudz kristiešu-jūdu, kuri neuzskatīja, ka, lai būtu Jēzus sekotājs, ir jāsarauj saites ar sinagogu. Jēzus tautai saka, ka ir pareizi pildīt un ievērot to, ko Rakstu zinātāji un farizeji māca. Ir jāizvairās no sekošanas viņu paraugam, proti,  no viņu vēlmes tik godātiem un paaugstinātiem. Tādēļ Evaņģēlijs atsaucas spriedzi, ko radīja aktīvas iekšējas debates agrīnajā Baznīcā.  

 

Jēzus atsaucas uz jūdu garīgās dzīves diviem aspektiem, kas ir noteikti Mozus likumā. Filaktēriji bija mazas kastītes, kurās atradās Svēto Rakstu panti, kas tika likti uz kreisā apakšdelma un pieres. Pušķi tika likti pie apģērba stūros piestiprinātām lentēm. Šie pušķi palīdzēja to valkātājiem atcerēties ievērot Baušļus.

 

Jēzus brīdinājums netiekties pēc godājamām vietām sabiedrībā tika adresēts ne tikai minētajiem jūdu līderiem, bet arī kristīgajai kopienai. Tik tiešām tas ir brīdinājums, kas rezonē ar mums arī mūsdienās. Kristiešu līderi ir aicināti kalpot Dieva godam. Tiem, kuri ir mūsu līderi, ir jābūt kā Jēzum, kurš bija visu kalps.


    Ievietots: 19:09, 03.11.2017.                                                                                 radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze