Menu:

atskats uz lūgšanu nakti aglonas bazilikā

2016. gada 29. – 30. aprīlī Aglonas bazilikā notika Lūgšanu nakts, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit ticīgo, pārsvarā jaunieši no dažādām vietām – Aglonas, Krāslavas, Daugavpils, Izvaltas, Preiļiem, Madonas u.c.

 

Lūgšanu tikšanās sākās ar svēto Misi, svinot jaunavas un Baznīcas doktores svētās Katrīnas no Sjēnas svētkus. Pēc tam visi pulcējās uz kopīgām vakariņām un sadraudzību. Vakara gaitā priesteris Juris Skutels vadīja lekciju par tēmu ,,Kas ir adorācija?”, tādējādi ievadot klātesošos lūgšanā.

 

Kamēr metas mijkrēslis, jaunieši pulcējas bazilikas pagalmā, lai ar svecēm un lāpām, ģitārām un draugiem blakus dotos Gaismas ceļā. Daudziem šī bija unikāla iespēja piedzīvot šo lūgšanu, kuras aizsākumi meklējami 1988. gadā un kura ir veidota pēc Krusta ceļa principa, bet 14 stacijās tika pārdomāti notikumi no Kristus augšāmcelšanās līdz Svētā Gara nosūtīšanai Vasarsvētkos. Gaismas ceļa apceres bija par Dieva žēlsirdību, ko enciklikā ,,Dives in misericordia” (“Žēlsirdībā bagāts”) aprakstījis svētais Jānis Pāvils II.

 

Lūgšanu naktī vairāku draudžu jauniešu lūgšanu un slavētāju grupiņas bija uzņēmušās vadīt lūgšanu vienu līdz divas stundas, iesaistot kopīgā slavēšanā visus klātesošos. Jauniešu grupa no Aglonas bija sagatavojusi dziesmas, un sadarbībā ar priesteri arī meditācijas. Pirms pusnakts visi klātesošie lūdzās Stundu liturģijas lūgšanas – Kompletoriju, kura dziedājumus bagātināja priestera Rodiona Doļas kokles skaņas. Pēc tam Krāslavas jaunieši dziedāja dziesmas Dieva godam.

 

Pēc nelielas sadraudzības pie karstas tējas krūzes un līdzatvestajiem cienastiem, Daugavpils jaunieši aicināja uz Tezē lūgšanu – īpašu lūgšanu, kas vieno dažādu konfesiju kristiešus. Tās melodiskie dziedājumi ir viegli iegaumējami un dziedami līdzi. Trijos naktī jaunieši vienojās Žēlsirdības kronīša lūgšanā. Līdz rītausmai lūgšanu uzņēmās vadīt priesteris Pāvils Kamola no Madonas un viņa komanda. Pulksten sešos izturīgākie dziedāja Laudes un dziesmas Svētā Gara godam. Lūgšanu tikšanās noslēdzās ar rīta svēto Misi, brokastīm un draudzīgām atvadām, dodoties mājup un cerot uz nākamo tikšanos pavisam drīz.

 

Aglonas lūgšanu nakts komanda novēl, lai vārdi no Gaismas ceļa vada mūs visus uz tikšanos ar Jēzu Vissvētākajā Altāra Sakramentā: ,,Jēzus ir dzīvs! Lai fakts, ka Kristus ir augšāmcēlies, dāvā mums prieku, cerību un spēku!”

 

Nākošā lūgšanu tikšanās Aglonā plānota 24. – 25. jūnijā. Jauniešu grupas, kuras vēlas vadīt lūgšanu, dziesmas un meditācijas, aicinām pieteikties līdz 5. jūnijam: 28604045 (pr. Juris).

 

Gaismas ceļa video: https://www.youtube.com/watch?v=6nl9uPAgQCw

 

    Ievietots: 16:18, 24.05.2016.                                                                            Lūgšanu nakts komanda

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze