Menu:

kopusvātki rēzeknes jezus sirds
draudzes kopsātōs 2016. godā


    Ievietots: 16:18, 24.05.2016.                                                                                             radieceze.lv


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze