Menu:

ADVENTA IV SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šajā svētdienā fragmentā no Lūkasa Evaņģēlija lasām stāstu par eņģeļa Gabriela vēsti Jaunavai Marijai par Jēzus dzimšanu. Adventa ceturtajā svētdienā liturģija no Jāņa Kristītāja pievēršas Jēzus Mātei Marijai. Gan Jānis, gan Marija ir svarīgas personas, kuru paraugu pārdomāt Adventa laikā. Viņiem abiem ir svarīga loma, gatavojoties Jēzus atnākšanai.   

 

Pagājušajā svētdienā pārdomājām Jāņa Kristītāja paziņojumu, ka Pestītājs jau ir mūsu vidū, lai gan vēl neatpazīts. Savukārt, šajā svētdienā pārdomājam Marijas ticības un paklausības piemēru, kurš ļāva viņai pieņemt eņģeļa vēsti, ka Dieva Dēls piedzims kā cilvēks, kā viens no mums.

 

Stāsts par iemiesošanos mums ir labi zināms un ir attiecīgi, ka mēs to atsaucam atmiņā laikā pirms pašiem Kristus dzimšanas svētkiem. Eņģelis Gabriels apciemoja Mariju, Jaunavu, kas bija saderināta ar Jāzepu. Eņģeļa vēsti Marija uzņēma ar bijību un pārsteigumu un jautāja, kā tas iespējams, ka viņai būs bērns. Atbildot Gabriels atklāj šķietami neiespējamu realitāti: bērns tiks ieņemts no Svētā Gara un būs paša Dieva Dēls. Eņģelis Marijai atklāj vēl kādu brīnumu: viņas radiniece Elizabete arī gaida bērnu, neskatoties uz to, ka viņai nevarēja būt bērni. Marijas atbilde eņģelim, ko sauc par fiat (lai notiek) ir paraugs pilnīgai ticībai un paklausībai Dievam.

 

Stāsts par pasludināšanu vērš mūsu uzmanību uz Dieva brīnumaino darbību cilvēces vēsturē. Dievs izvēlējās caur cilvēku laist pasaulē savu Dēlu, lai visa cilvēce pieredzētu Dieva pestīšanu. Jēzus piedzima kā viens no mums, pilnīgi cilvēcīgs un arī pilnīgi dievišķs. Šis ir noslēpums, kuru gatavojamies svinēt Ziemassvētkos, iemiesošanās noslēpums. Sekojot Marijas paraugam, lūgsim, lai arī mēs būtu ticības pilni un atpazītu Dieva pestījošo plānu savās dzīvēs un spētu tam paklausībā atsaukties.

    Ievietots: 12:48, 22.12.2017.                                                                                 radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze