Menu:


ADVENTA II SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šīs svētdienas Evaņģēlija fragmentā lasām Marka Evaņģēlija iesākumu. Atšķirībā no Lūkasa un Mateja Marks neiekļauj nekādas detaļas par Jēzus dzimšanu. Tā vietā viņš uzreiz sāk ar Jāņa Kristītāja parādīšanos tuksnesī. Šajā Adventa otrajā svētdienā esam aicināti pārdomāt Jāņa Kristītāja lomu, kurš gatavoja ceļu Jēzum un pestīšanai, ko Viņš mums nestu.  

 

Jāņa Kristītāja vizuālais apraksts izgaismo, ka viņš turpina jūdu pravietisko tradīciju. Marks kombinē citātus no Vecās Derības Malahija, Isaja un Izceļošanas grāmatas. Jāņa raksturojums kā askētisks, dzīvojošs tuksnesī, tērpts kamieļādās un ēdošs siseņus un lauka medu atgādina pravieša Elija raksturojumu Ķēniņu otrajā grāmatā. Jūdejas Jeruzālemes ļaudis pulcējās ap Jāni, klausoties viņa vēstī par nožēlošanu un piedošanu, tie nāca pie viņa arī kristīties. Tomēr Marka Evaņģēlijā ir skaidri teikts, ka Jāņa kristītāja loma ir tikai sagatavot ceļu Tam, kurš nāks, kādam kurš ir lielāks par Jāni.

 

Daudzi pētnieki uzskata, ka Evaņģēlijs atspoguļo spriedzi, kas, iespējams, valdīja starp Jāņa sekotājiem un Jēzus mācekļiem. Katrs no četriem Evaņģēlistiem piemin, ka Jānis sludināja un kristīja un katrs uzsver kristības svarīgumu, ko Jēzus saņēma no Jāņa. Četri Evaņģēliji arī paskaidro, ka Jānis bija sūtīts sludināt, lai sagatavotu ceļu citam. Lūkasa Evaņģēlijā tiek aktualizēts jautājums, vai Jānis Kristītājs pats bija Mesija. Tomēr tāpat kā šīs svētdienas Evaņģēlijā, Jānis atbild pavisam vienkārši, ka Mesijam ir jānāk pēc viņa.

 

Evaņģēlijā redzam, ka Jānis Kristītājs pretnostata savu grēku nožēlas kristību kristībai, ko atklās Jēzus. Jānis saka, ka viņš kristī ar ūdeni, bet Tas, kurš nāks, kristīs Svētajā Garā. Jāņa kristība vēl nebija kristiešu kristība, bet gan sagatavošanās Kristības sakramentam, kurā tiek piedoti grēki un tiek saņemta Svētā Gara dāvanas.

 

Adventa laikā Jānis Kristītājs mums tiek sniegts kā paraugs. Arī mēs esam aicināti sagatavot Kungam ceļu. Līdzīgi kā Jānis Kristītājs, mēs esam vēstneši, kas kalpo Tam, kurš ir lielāks par mums. Mūsu kristība mums liek aicināt citus dzīvot kā Jēzus mācekļiem.

    Ievietots: 14:46, 08.12.2017.                                                                                 radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze