Menu:

ADVENTA III SVĒTDIENA


Dienas lasījumi

Šajā svētdienā Evaņģēlijs aicina turpināt pārdomas par Jāņa Kristītāja personu un misiju. Lasījums no Jāņa Evaņģēlija veido īsu pāreju no tā prologa uz stāstu par Jāni Kristītāju. Tāpat kā Marka arī Jāņa Evaņģēlijā nav stāsta par Jēzus dzimšanu, bet tā vietā tas sākas ar teoloģiskām pārdomām, kuras dēvē par ,,prologu”. Tajā tiek runāts par Jēzus eksistenci ar Dievu kopš laiku sākuma. Jāņa Evaņģēlijā Jēzus tiek prezentēts kā Vecās Derības piepildījums un Dieva Vārda kulminācija, kā Gaisma, kas ienāk pasaules tumsā.

 

Pēc prologa Jānis stāsta par Jāņa Kristītāja kalpojumu. Jūdu autoritātes pievērsa Jānim lielu uzmanību un sūtīja sūtņus iztaujāt par viņa identitāti un viņa kristības nozīmi. Šie jautājumi skaidri parāda attiecības starp Jēzu un Jāni Kristītāju – Jānis nav ne Mesija, ne Elijs, ne kāds no praviešiem. Jāņa noraidījumā varam saklausīt sava veida mesiāniskas ilgas, kādas bija raksturīgas 1. gs. Palestīnā.

 

Vienīgā Jāņa apstiprinošā atbilde ir citāti no pravieša Isaja grāmatas. Atbildot uz jautājumu, Jānis paziņo, ka viņu meklētais Pestītājs jau ir viņu vidū, bet vēl neatpazīts. Jāņa atbilde izgaismo Adventa laika nozīmi: Jēzus jau ir ienācis pasaulē kā mūsu Pestītājs. Adventa laikā mēs lūdzam, lai spējam atpazīt Jēzus klātbūtni mūsu vidū. Adventa laiks arī atgādina, ka Jēzus nāks vēlreiz, lai piepildītu pestīšanas apsolījumu. Mēs lūdzamies, lai turpinām būt uzmanīgi, tuvojoties tai lielajai dienai.

 

Adventa trešā svētdiena tiek saukta par Gaudete svētdienu, kas latīņu valodā nozīmē ,,priecājieties”. Šo tēmu lieliski atspoguļo šīs svētdienas otrais lasījums no Pāvila pirmās vēstules tesaloniķiešiem. Tas mums ir atgādinājums, ka Advents ir priekpilns laiks, jo mūsu pestīšana ir tuvu.

    Ievietots: 11:21, 15.12.2017.                                                                                 radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze