Menu:

kunga žēlsirdības svētdienas vigilija ludzā

Kopš 2000. gada Lieldienu otrajā svētdiena tiek sauktaar Kunga Žēlsirdības svētdienu, ko caur svēto māsu Faustīni Kovaļsku ieviest aicināja pats Jēzus Kristus savu pārādīšanās reižu laikā. Jēzus solīja, ka šajos svētkos Dievs īpaši apveltīs cilvēkus, kuri vērsīsies pie Viņa.

 

Šāda apsolījuma iedvesmoti, 2015. gada 11. aprīlī, Kunga Žēlsirdības svētdienas priekšvakarā, Ludzā pulcējās aptuveni 80 bērni un jaunieši no vairākām Latgales draudzēm: Ludzas, Aglonas, Krāslavas, Šķilbēniem un Nīcgales.

 

Svētku svinēšana iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju Ludzas draudzes baznīcā, kurai sekoja dažādas iepazīšanās spēles, kas atraisīja un satuvināja dalībniekus.

 

Iepazinušies un baudījuši launagu, jaunieši devās kopīgā Gaismas ceļā Ludzas pilsdrupās. Šajā lūgšanā tika pārdomāti 7 notikumi, kas norisinājās pēc Jēzus augšāmcelšanās. Gaismas ceļu vadīja priesteris Bernards Vagalis, priesteris Staņislavs Prikulis un Ludzas draudzes jaunieši.

 

Svētki turpinājās ar izvēlēs programmu – bija iespēja skatīties filmu par Jēzus augšāmcelšanos, piedalīties katehēzē ,,Dzīvības brīnums”, ko vadīja māsa Daniela, SJE vai arī baudīt sadraudzību pie ugunskura, piedaloties viktorīnā un cepjot desiņas.

 

Paralēli visiem notikumiem visa vakara gaitā bija iespēja baznīcā privāti adorēt Vissvētāko Sakramentu un izsūdzēt grēkus, ko jaunieši arī labprāt izmantoja.

 

Svinību izskaņā visi dalībnieki pulcējās uz kopēju adorāciju un slavēšanu, kas noslēdzas pusnaktī ar Kunga Žēlsirdības svētku vigilijas svēto Misi. Sprediķī priesteris Rinalds Broks sacīja, ka Dievs savu žēlastību dāvā bez mēra, bet mēs nereti esam kā aizvērts trauks, un ka mums katram ir jāieskatās sevī, jāatrod šis norobežojošais vāks, jāatver tas un jāļauj žēlastībai sevi piepildīt.

 

Svētās Mises laikā jaunieši dalījās arī par iegūto šī vakara laikā. Daudzi pateicās par brīnišķīgo laiku, par jauniegūtajiem un no jauna satiktajiem draugiem, par prieku, par izklaidi, par gardo ēdienu.

 

Pēc svētās Mises priesteris Rinalds pateicās pasākuma rīkotājiem – Ludzas draudzes prāvestam Jānim Kolnam, Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsām, kā arī draudzes aktīvistiem, kuri nesavtīgi bija pūlējušies, lai sarīkotu berniem jauniešiem šos vakara pasākumus. Noslēgumā pr. Rinalds atklāja, ka šis Žēlsirdības vakars bija jaunas tradīcijas sākums un turpmāk šādi vakari notiks regulāri dažādās draudzēs, un nākamais būs jūlija mēnesī Aglonā. Tika pasvētīta arī Dievmātes statuja, kura tiks nodota no draudzes uz draudzi, apliecinot sadraudzību un vienotību.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze