Menu:

svēto durvju atvēršana
viļānu svētā erceņģeļa mikeļa draudzē


    Ievietots: 14:50, 15.12.2015.                                                                                             radieceze.lv

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze