Menu:

žēlsirdības jubilejas gada uzsākšana
un žēlsirdības durvju atvēršana rēzeknes - aglonas diecēzē

2015. gada 8. decembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos, pāvests Francisks svētā apustuļa Pētera katedrālē Romā atklāja Žēlsirdības ārkārtējo Jubilejas gadu un atvēra Svētās durvis.

Svētais tēvs arī noteica, ka Adventa III svētdienā Žēlsirdības durvis ir jāatver visu diecēžu katedrālēs un līdzkatedrālēs, kā  arī tajās baznīcās,  kuras ir izraudzījiies  vietējais bīskaps.

Rēzeknes - Aglonas diecēzē Svētās durvis tika atvērtas Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Aglonas bazilikā, kurai ir līdzkatedrāles tituls, kā arī visās dekanātu baznīcās un atsevišķās  svētceļnieku pulcēšanās vietās
diecēzē.

Uzzināt, kuros dievnamos ir atvērtas Žēlsirdības durvis un par atlaidu iegūšanu, kas saistās ar Jubilejas gadu, var Latvijas Bīskapu konferences izdotajā dekrētā (skat. šeit), kā arī Žēlsirdības gadam veltītajā brošūrā "Žēlsirdigi kā Tēvs" (
skat. šeit).


    Ievietots: 10:48, 14.12.2015.                                                                                             radieceze.lvCopyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze