Menu:
 
Vasarsvētku vigilija svētā mise sarkaņu draudzē


    Ievietots: 13:39, 09.06.2014.
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze