Menu:

rīgas garīgajā seminārā uzņemti 6 studenti

2015. gada 18. augustā Rīgas Garīgajā seminārā pulcējās Latvijas bīskapi, Semināra vadība, kā arī pasniedzēji, lai uzklausītu un izvērtētu kandidātus formācijai un studijām nākamājā mācību gadā. Kopumā bija 5 kandidāti: 4 no Rēzeknes - Aglonas diecēzes un 2 no Rīgas arhidiecēzes.

Noslēgumā V. E. Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins aicināja semināristus būt godīgiem gan pret sevi, gan pret vadību, bet pāri visam pret Dievu. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis mudināja jaunos audzēkņus pieaugt ne tikai  zināšanās, bet arī tikumos. Savukārt Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis aicināja būt  priecīgiem un smelties spēku lūgšanā un svēto dzīves aprakstos. Noslēgumā Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs rezumējot uzsvēra, ka seminārista galvenais pienākums un uzdevums ir ļaut sevi veidot, nevis veidot sevi pašu un ka šī veidošana notiek caur paklausību Semināra vadībai un regulai.

No Rēzeknes Aglonas diecēzes tika uzņemti:

I kursā:
Andris Rudzīts no Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes
Gregorijs Ņikitins no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes

II kursā
Mareks Brenčs no Tilžas sv. Jāzepa draudzes

IV kursā
Artūrs Ciganskis no Ludzas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes

    Ievietots: 10:29, 19.08.2015.                                                                                             radieceze.lv
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze