Menu:

6. aprīlī rēzeknē notika Franča Trasuna
nāves dienas piemiņas pasākums


    Ievietots: 10:58, 07.04.2014.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze