Menu:


SVĒTĀS TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS
SVĒTKI RĪGAS GARĪGAJĀ SEMINĀRĀ


2. oktobrī Rīgas Garīgajā seminārā pulcējās apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana, Latvijas bīskapi, priesteri, semināra audzēkņi, konsekrētās personas, kā arī ticīgā tauta, lai kopā svinētu ikgadējos Garīgā semināra aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētkus.

 

Svētās Mises sākumā, uzrunājot klātesošos, V. E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs norādīja uz šo svētku nozīmi, sakot, ka, ,,svinot ikgadējos svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētkus, mēs cenšamies atjaunot mūsu garīgo dzīvi. Skatoties uz svēto Terēzi, mēs cenšamies evaņģelizēt paši sevi, atgriezties un kļūt kompetentāki Dieva lietās.”

 

Sprediķī V. E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uzsvēra, ka ,,ir skaisti apzināties mērķi, kādēļ dzīvojam. Lasot svētās Terēzes biogrāfiju varam spilgti nojaust, ka mūsu mērķis arī ir svētums. Tas ir svarīgi, lai mēs par to domātu un varētu šo mērķi sasniegt.” Kā divas vissvarīgākās lietas šajā ceļā uz svētumu bīskaps izcēla ticību un gudrību, jo ,,bez gudrības, kas nāk no Dieva, mēs nevaram sasniegt svētumu un svētus mērķus.” Atsaucoties uz pāvesta Franciska teikto, bīskaps uzsvēra Garīgā semināra nozīmi un lomu diecēžu dzīvē, kā arī priesteru gatavību nemitīgi veltīt savu dzīvi cilvēkiem. Bīskaps arī atgādināja, ka ,,uzticība aicinājumam un veiktajām izvēlēm ir uzticēšanās Dievam, neatkarīgi no grūtībām, kādas ar šo uzticēšanos saistās.” Ekselence atzina, ka nolikt Dieva gribu pirmajā vietā un paklausīt nav viegli. Tam ir vajadzīga patiesa gudrība, kuru varam izlūgt lūdzoties.

 

Bīskaps noslēdza savu uzrunu ar aicinājumu tuvoties svētajai Terēzei no Bērna Jēzus, kura var mums visiem daudz ko piedāvāt: ,,Ne laicīgās, bet garīgās lietas – projektu, kā sasniegt Debesu Valstību, kā sasniegt svētumu, kā pareizi un godīgi nodzīvot šo dzīvi. Viņa piedāvā mīlestību, un tieši tajā slēpjas viņas lielums, jo, norādot uz Debesu Tēvu, viņa norāda uz mīlestības Dievu. Svētā Terēze parādīja Dievu kā mīlošu Tēvu un to, cik nozīmīga ir lūgšana un upuris. Katrs kristietis ir aicināts uz svētumu, kas nav meklējams neparastās lietās, bet gan parastu ikdienas lietu neparastā uztverē – ikvienu sīkumu veicot mīlestībā uz Dievu.” Tā kā Baznīcā šajā dienā piemin arī svētos sargeņģeļus, Dieva dotos aizbildņus, tad bīskaps klātesošos aicināja visās grūtībās un kārdinājumos aicināt viņus palīgā, kā arī atgādināja, ka eņģeļi ne tikai palīdz un rūpējas par mums katrā mūsu dzīves brīdī, bet arī atklāj mums Dieva gribu.

 

Pēc svētās Mises māsa Sofija uzstājās ar referātu par garīgās bērnības mācību un sevis atdošanu. Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņi kā katru gadu bija sagatavojuši uzvedumu par Mazo Terēzīti. Šogad Mazās Terēzītes atstātajā garīgajā mantojumā palīdzēja ielūkoties literārs uzvedums “Puķu deja”.

 

Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana, uzrunājot semināristus, sacīja: ,,Jūs, dārgie semināristi, Dievs ir aicinājis kļūt par priesteriem ne kādā no pagātnes gadsimtiem, bet tagad. Ja mēs paraugāmies uz to, ko dara pāvests Francisks, tad redzam, ka tad, kad viņš runā par aicinājumiem, viņš izceļ šo īpašo nepieciešamību pēc garīdzniekiem šodien. Pavisam nesen, kad augustā pāvests uzrunāja semināristus, viņš īpaši uzsvēra, ka nākamajiem priesteriem ir jābūt kā Dieva tautas ganiem, nevis valsts funkcionāriem. Būt par priesteri ir kalpojums, tas nav ierēdņa darbs vai profesija. Tāpēc, domājot par priesterību, nav jādomā par to, cik es nopelnīšu, bet kā es kalpošu. Semināra laiks ir īpašs laiks, kad ir jādzimst īpašai draudzībai ar Jēzu. Jārūpējas, lai mēs Jēzu iepazīstam ne tik daudz ar prātu, bet lai ar Viņu izveidojas draudzīgas attiecības sirds līmenī. Līdz ar to, kad cilvēki redzēs priesteri, viņi varēs labāk iepazīt arī Jēzu. Pārfrazējot Mazās Terēzes teikto par to, ka Baznīcas sirdī viņa vēlas būt mīlestība, jūs, semināristi varat teikt, ka mēs nākotnē vēlamies būt priesteri pēc Jēzus attēla.”

 

Noslēdzot savu uzrunu semināristiem, apustuliskais nuncijs aicināja lūgt katram savu sargeņģeli, kurš jau uzlūko Dievu vaigu vaigā, lai viņš iemāca mūs šeit uz zemes apcerēt, uzlūkot un kontemplēt Dievu un tādējādi kļūt par patiesiem Viņa lieciniekiem.”    Ievietots: 14:49, 03.10.2017.                                              Daļēji pārpublicēts no katolis.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze