Menu:

svētās terēzes no bērna jēzus svētki rīgas garīgajā seminārā

2015. gada 28. septembrī Rīgas Garīgajā seminārā tika svinēti  tā aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētki. Svētajā Misē piedalījās apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs V. E. arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kā arī  Latvijas bīskapi, daudzi priesteri, konsekrētās personas un ticīgie.

Sprediķī V. E. Jelgavas diecēzes bīskaps emeritus sacīja, ka mazā svētā Terēze vienmēr vēlējās kļūt mocekle un nomirt kā ticības apliecinātāja. Vēlāk savas dzīves laikā svētā Pāvila vestulēs viņa atrada devīzi savai dzīvei - visu darīt ar mīlestību - un saprata, ka var kļūt par mīlestības mocekli Dieva un tuvākā dēļ, uz ko esam aicināti arī mēs ikviens - paciest visu ar mīlestību.

Pēc svētās Mises Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš, Dr.Theol., pateicās visiem klātesošajiem par kopīgu lūgšanu, kā arī par visa veida atbalstu semināram.

Svētku programmas turpinājumā  sekoja priestera Andra Ševela MIC, Lic.Theol., referāts par Vissvētākās Jaunavas Marijas lomu svētās Terēzes dzīvē.

Svētki noslēdzās ar Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņu iestudēto izrādi par dzīves svētumu.    Ievietots: 16:27, 30.09.2015.                                                                                             radieceze.lv


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze