Menu:
 
svētās Terēzes no bērna jēzus
svētki rīgas garīgajā seminārā


Svētā Terēze no Bērna Jēzus jeb Terēze no Lizje ir viena no galvenajām Rīgas Garīgā semināra aizbildnēm, tāpēc ik gadu viņas svētku dienu Seminārā svin ar īpašu prieku.

Uzsākot svēto Misi Viņa Ekselence Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs sacīja, ka šogad sv. Terēzes svētki tiek svinēti svēto erceņģeļu Mihaela, Gabriela un Rafaela svētku dienā un norādīja, ka starp šiem abiem svētkiem nepastāv nekādas pretrunas, jo arī sv. Terēze ir kā eņģelis debesu valstībā.

Svētās Mises sprediķī Viņa Eminence Jānis kardināls Pujats pārdomāja kāda sv. Terēzes garīgā sekotāja dzīvi, kurš līdzīgi kā viņa sauca sevi par ziedlapiņu no brīnišķā zieda, kuram ir daudz jācieš mīlestības dēļ.

Pēc svētās Mises sekoja pāvesta Benedikta XVI grāmatas "Jēzus no Nācaretes" 1. daļas tulkojuma latviski prezentācija. Grāmatas galvenā redaktore Žanete Narkēviča, Dr. phil. pastāstīja par grāmatas tapšanas norisi, kā arī pateicās visiem, kuri piedalījās un atbalstīja grāmatas izdošanu.

Svētku oficiālā daļa noslēdzās ar Rīgas Garīgā semināra inspektora priestera Mārtiņa Kluša, Lic. iur. can. priekšlasījumu par sv. Terēzes no Bērna Jēzus dzīvi.


    Ievietots: 09:50, 30.09.2014.                                                                                      radieceze.lvCopyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze