Menu:
Tautiskā garā aizvadīta Sveču diena Krustpils draudzē

Jau astoto gadu Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzē ar varenu sadziedāšanos tika svinēta Sveču diena.

Pirmajā februāra svētdienā baznīcas sienās atbalsojās folkloras kopu dalībnieku balsis, kuri līdz svinību vietai bija mērojuši tuvākus un tālākus ceļus. Krustpiliešus apciemoja un ielīksmoja „Ceiruleits”, „Rūžupis veiri” un „Turki” no Līvāniem, Dekšāres vīru folkloras kopa „Kūzuls” un „Vīraksne” no Atašienes. Ar sevišķu sajūsmu Krustpilī allaž tiek sagaidītas Suitu sievas, kuras ceļā no Alsungas pavada sešas stundas. Tomēr, neņemot vērā šo neērtību, apņēmīgās suitu dāmas, apciemo mūs ikgadu.

Šī gada svētku „nagla” bija Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas kora klases audzēkņu dziedātie svētās Mises dziedājumi diriģentes Andas Lipskas vadībā. Svēto Misi komponējusi Guntra Kuzmina ekskluzīvi Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērniem. Dziedātās svētās Mises pirmatskaņojums notika Ziemassvētkos – Rēzeknes Sāpju Dievmātes katoļu baznīcā un tagad - Krustpilī. Dievkalpojuma laikā ierastā ērģeļu spēle saskanīgi mijās ar mūsdienīgiem ģitāras, bungu un citu instrumentu ritmiem, apvienojumā ar dzidrām bērnu balsīm.

Svētā Mise iesākās ar svinīgu procesiju, kuras krāšņumu vairoja tautastērpos tērptie krustpilieši un viesi ar degošām svecēm rokās, un kopīgi dziedāto „Jaunava svēta”. Dievkalpojumu ar savu klātbūtni kuplināja arī Krustpils novada domes priekšsēdētājs Gundars Kalve ar kundzi. Gan draudzes pārstāvji, gan viesi bija sarūpējuši dāvanas, kuras veltīja Dieva godam. Homīlijā prāvests Viktors Naglis pastāstīja Sveču dienai atbilstošu leģendu par Dievmāti, kura ar degošu sveci rokās atvairīja vilku baru. Balstoties uz šo piemēru, priesteris aicināja klātesošos darīt labus darbus, kas, līdzīgi degošai svecei rokās, atvaira ļaunumu.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās svētdienas skolas telpās uz kopīgu sadziedāšanos. Pateicoties Rēzeknes audzēkņu aktīvai līdzdalībai, sadziedāšanās šogad izvērtās neredzēti dižena un skanīga. Atvadoties no Ziemassvētku laika, prāvesta Viktora vadībā pēdējo reizi tika nodziedāta dziesma „Sen sludinātais” un, izskanot sirsnīgiem laba vēlējumiem, iedegtas svecītes svētku eglītē. Pēc tam visi folkloras kopu vadībā vienojās kopīgās dziesmās un jestrā apdziedāšanā. Dziedātāju atelpas brīžus aizpildīja līksmi danči.

Lai svētku gaišās izjūtas mūs silda līdz nākamajai Sveču dienai!Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze