Menu:
šķilbēnu romas katoļu baznīcas 5 gadu jubileja

2014. gada 16. augustā Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā ticīgie pulcējās uz īpašu sv. Misi, jo tieši pirms 5 gadiem Viņa Ekselence Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis konsekrēja jauno Šķilbēnu Romas katoļu baznīcu. Svētku sv. Misi celebrēt bija aicināti priesteri, kuri ir kalpojuši šajā baznīcā – Staņislavs Prikulis, Ivars Vigulis, Felikss Šneveļs un Sergejs Ivanovs, OP (nozīmē Ordo predicatorum jeb sprediķotāju ordenis). Šķilbēnu draudzē vēl ir kalpojuši prāvests Alberts Budže un priesteris Ivars Babris.

Tas ir neticami, ka jaunā Šķilbēnu Romas katoļu baznīca svin 5 gadu jubileju. Cilvēku atmiņās baznīcas būvniecības laiks, konsekrācija, pirmās sv. Mises, baznīcas labiekārtošanas darbi ir dzīvi un šķiet, ka tas viss ir noticis aizvakar.  Priesteris Staņislavs Prikulis atcerējās, ka pats arī bija klātesošs Šķilbēnu Romas katoļu baznīcas konsekrācijā, kurā piedalījās vairāki simti ticīgo ne tikai no Šķilbēniem un Viļakas novadiem, bet arī no Balvu, Baltinavas novadiem, kā arī no citiem tuvākiem vai tālākiem novadiem.

Šķilbēnu Romas katoļu baznīcas celtniecības pirmsākumi meklējami 20. gs. 50. gados, kad šķilbēnieši ielika pirmo pamatakmeni baznīcas celtniecībai, uzcēla baznīcas sienas, taču baznīcas celtniecību pārtrauca padomju vara, kas šeit ierīkoja mehāniskās darbnīcas. Bet 21. gs sākumā ideja par baznīcas celtniecību nepazuda. Cilvēki lūdzās par baznīcas atjaunošanu 59 gadus. Viļakas novada domes priekšsēdētājs un Šķilbēnu Romas katoļu draudzes vecākais Sergejs Maksimovs ir atzīmējis, ka, lai cik dīvaini būtu, bet tieši krīzes laikā baznīcas celtniecība sākusi veikties ātrāk, tad atjaunošanas un būvniecības darbus izdevās paveikt 6 mēnešos.

„Šodien mūsu baznīcai ir skaisti svētki. Dievs mums ir devis iespēju atjaunot baznīcu. Pieci gadi tā ir skaista jubileja. Tas ir tikai sākums. Piecus gadus nākam lūgties šeit. Mūsu ērģelniece Anastasija Ločmele svin 25 gadu jubileju, kad sāka kalpot baznīcā un pavadīt sv. Mises. Šo sv. Misi upurēju par baznīcas labdariem. Liela pateicība un Dieva svētīta, lai ir dzīvē cilvēkiem, kuri palīdzēja un ziedoja baznīcas celtniecībai, un cilvēkiem, kuri kalpo un lūdzas. Mēs cilvēki ļoti ātri pierodam pie labā un aizmirstām par grūtībām. Kristīgs, ticīgs cilvēks nekad nebeidz pateikties par to, ko Dievs ir devis. Mūsu pienākums ir atjaunoties garīgi, lūkoties uz priekšu, lai nākamajos piecos, desmit gados mēs kļūtu dedzīgāki, tāpēc, ka mēs gribam godāt Dievu ar jaunu sirdi un garu. Mēs atjaunojam solījumu un dedzību. Svarīgi ir domāt kā es varu palīdzēt baznīcai, kur es varu iesaistīties, kā es varu kalpot baznīcā? Rūpēties par veciem, slimiem cilvēkiem, rūpēties par bērniem un jauniešiem. Katram Dievs ir devis talantu, svarīgi ir katram šo talantu izmantot kalpošanā baznīcā. Vislielākais prieks ir redzēt, ka baznīcu apmeklē ģimenes, jo bērni un jaunieši ir baznīcas nākotne. Jēzu mēs nekad nevar patraucēt ar savu klātbūtni, Viņam patīk, ka cilvēks nāk uz baznīcu. Baznīca ir dibināta, lai palīdzētu cilvēkiem. Lūgsim Dievu, lai mūsu draudze atjaunotos garīgi un no sirds uzņemtos un izpildītu kalpošanu, kur Dievs katru no mums aicina. Lūgsim, lai Dievs piepilda šo baznīcu ar cilvēkiem, kuri šeit lūdzās, kļūst garīgi stiprināti, lai Dieva svētība nāk mūsu apkārtnei, ģimenei un ikkatram cilvēkam,” sprediķī teica Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Staņislavs Prikulis.

Priesteris Sergejs Ivanovs pateicās par mīlestību, ko Šķilbēnu draudzes ticīgie dāvā ikvienam priesterim, kurš atnāk baznīcā lūgties kopā ar draudzes locekļiem. „Jūsu mīlestība iedrošinu kalpošanai, dod lielāko pārliecību, ka kalpojumam, ko priesteri veic, ir nozīme un jēga. Lūgsim Dieva svētību!” sirsnīgi sacīja S. Ivanovs.

Šķilbēnu draudzes ticīgie pateicās Dievam par prieku, ticību, cerību un mīlestību, ar ko tiek piepildītas ticīgo sirdis, pateicās priesteriem par kalpojumu un pateicās draudzes vecākajam Sergejam Maksimovam par ieguldīto darbu baznīcas celtniecībā. Pēc sv. Mises draudzes ticīgie turpināja svētkus ar kopīgu maltīti.    Ievietots: 15:20, 25.08.2014.                                                        Teksts un foto: Vineta Zeltkalne


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze