Menu:

rēzeknes katoļu vidusskolas 9. un 12. klases pēdējais zvans

2015. gada 15. maijā uz pēdējo klases stundu un svinīgu pasākumu pulcējās Rēzeknes Katoļu vidusskolas 9. un 12. klases skolēni.


    Ievietots: 15:24, 16.05.2015.                                                                                             radieceze.lv
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze