Menu:

rēzeknes katoļu vidusskolas 12. klases izlaidums

2015. gada 6. jūnijā notika Rēzeknes Katoļu vidusskolas 12. klases izlaidums. Skolu absolvēja 12 jaunieši. Tradicionāli RKV izlaidums sākas ar svēo Misi, kuras laikā V. E. bīskaps un skolas dibinātājs Jānis Bulis aicināja absolventus arī turpmāk balstīt savu dzīvi uz garīgām vērtībām, nevis tikai rūpēties par materiālām lietām, kas, protams, arī ir nepieciešamas.

Skolas direktore Marija Mickāne pasākuma noslēgumā absolventus mudināja rūpīgi izvēlēties nākotnes profesiju, kā arī pēc zināšanu gūšanas citās skolās atgriezties dzimtajā pilsētā un kopīgi rūpēties par valsts nākotni.


    Ievietots: 10:18, 09.06.2015.                                                                                             radieceze.lv


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze