Menu:
aglonas dziedātāji 40. Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas "pueri cantores" kongresā - festivālā romā

No 27. decembra līdz 3. janvārim man kopā ar Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupas dziedātājiem bija iespēja pabūt Romā un piedalīties Pueri Cantores (PC) koru 40. kongresā-festivālā, kas norisinājās piecas dienas. Gribēju padalīties ne tikai ar pieredzēto ceļojumā, bet arī par tā garīgajiem aspektiem.

 

Aglonas bazilikas Kora skolas koris ietilpst Latgales PC koru federācijā, kas savukārt ir Vispasaules PC federācijas biedrs, un koris jau vairākus gadus ir piedalījies kongresos dažādās Eiropas pilsētās. Katrs no šiem koriem cenšas attīstīt attiecības ar Dievu, kas praktiski nozīmē ar dziesmām pagodināt Viņu, kalpojot ticīgo kopienās, liturģijā, kā arī katram dalībniekam individuāli uzturēt ciešu draudzību ar Jēzu, lai pēc tam par to citiem liecinātu gan ar dziesmu, gan arī dzīves piemēru. Jaunā paaudze ir atvērtāka un jūtīgāka tām vērtībām, kuras bieži piemirst pieaugušie, un šie kongresi ir jauno dziedātāju prieka, cerības un citu kristīgo iezīmju manifestācija pasaulei.

 

Šis bija jubilejas kongress un vēl jo īpašāks ar to, ka notika arī Žēlsirdības jubilejas gadā. Šīs tikšanās tēma „Cantate spem vestram” jeb „Izdziediet savu cerību” bija kā atbilde nemieram un ciešanām pasaulē. Man un arī vairākiem citiem koristiem šis bija pirmais brauciens, tādēļ jo vairāk neaizmirstams.

 

Atklāšanas vakarā, 28. decembrī, milzīgajā Pāvila VI zālē pulcējās 128 kori no 18 valstīm visā pasaulē. Mēs – 22 dalībnieki – bijām priecīgi un lepni, ka varam pārstāvēt savu valsti Latviju lielajā dziedātāju jūrā, it īpaši brīdī, kad pa galveno eju tika ienests valsts karogs. Kopīgi tika dziedātas tādas dziesmas kā Žēlsirdības gada himna „Misericordes sicut Pater”, kongresa himna „Cantate spem vestram”, dziesmas „Deus caritas est”, „Misericordes Domini”, „Christe lux mundi”, „Hallelujah”, kā arī citas, sevišķi Ziemassvētku dziesmas dažādās – itāļu, latīņu, angļu, vācu – valodās. Pārbaudījums visiem gan bija ilgā iešana cauri drošības kontrolei, kas šajā kongresā bija īpaši pastiprināta.

 

Nākamā diena (29. decembris) bija paredzēta katra atsevišķā kora solokoncertam un nacionālajam dievkalpojumam, kam bija jānotiek iepriekš nozīmētās baznīcās. Šī diena mūs pārsteidza ar to, ka vajadzīgajā brīdī mūsu baznīca bija ciet, taču dievišķā Providence bija parūpējusies, lai mēs satiktu Ivetas (dzīvo Romā) ģimeni, kas mums nokārtoja vietu iespaidīgajā Santa Maria in Ara Coeli bazilikā. Pēc sv. Mises, ko vadīja  priesteris Juris Skutels, sniedzām savu koncertu pārsvarā ar Ziemassvētku dziesmām, kura nobeigumā nodziedājām arī itāļu dziesmiņu „Beato l’uomo” un savu vizītkarti – „Dzīsmu par Aglyunu”. Atmiņā palicis, ar kādu interesi mūs klausījās apmeklētāji, kuriem bija laimējies ienākt un „vinnēt” koncertu.

 

30. decembrī Jēzus Vissvētās Sirds bazilikā kopā ar vēl 15 koriem piedalījāmies lūgšanu un dziesmu liturģijā nodomā par mieru pasaulē. 31. decembris nesa mums lielu dāvanu: jau minētajā lielajā audienču zālē tikāmies ar pāvestu Francisku, kurš uzklausīja bērnu sagatavotos jautājumus un izvērsti atbildēja uz tiem. Vēlos minēt divus spilgtākos momentus. Kad kāda meitene jautāja, kā tas iespējams, ka viņš [pāvests] vienmēr ir tik labs, pāvests teica, ka arī viņš dusmojas, taču, lai dusmas pārvarētu, nepieciešams runāt ar brāļiem un māsām; viņš atgādināja Jēzus vārdus un lika to atkārtot visai publikai: „Solo Dio bono (tikai Dievs ir labs)!” Pāvests atzina, ka, lai gan viņam pašam dziedāšanā nav īpašu prasmju, tā izglīto dvēseli, un viņam ļoti patīk klausīties, kā to dara citi. Šeit viņš lika visiem korī atkārtot vārdus: „Canto e cammino (dziediet un svētceļojiet),” kas arī bija viņa novēlējums mums. Tikšanās noslēgumā Latgales Pueri Cantores federācijas prezidentei Zigrīdai Rusiņai un dziedātājai Andai Abužei bija iespēja tikties ar pāvestu.

 

Pēc Jaunā gada sagaidīšanas 1. janvāris nesa pašu galveno notikumu kongresā – pāvesta vadīto noslēguma sv. Misi bazilikā, kurai, muzikāli gatavojoties, bija patērēts ne mazums enerģijas un laika. Šeit saņēmām arī lielāko pārsteigumu brauciena laikā. Debesis atkal mūs glāba, kas bijām ieradušies bazilikā samērā vēlu un vairs nevarējām atrast vietu ar skatu uz altāri. Taču negaidīti tikām ielaisti VIP zonā pašā priekšā pārējiem koriem, un šī iemesla dēļ svinīgo Misi nodziedājām ar īpaši atdevi. Jāpiebilst, ka bijām sevišķi izredzēti arī tajā ziņā, ka mūsu pārstāve Katrīna Valaine bija viena no trijām upurdāvanu pienesējām. Kongresa noslēgumā plašajā sv. Pētera  bazilikā vareni izskanēja līksmais G.F. Hendeļa „Hallelujah!”

 

Protams, ka  kongresa starplaikos mēs aizpildījām laiku mūžīgās pilsētas apskatē, gūstot daudz skaistu iespaidu. Mūsu ekskursijas diena bija paredzēta nelielās, taču tūristu iecienītās Orvieto pilsētiņas apskatei, kura lepojas ar pazemes katakombām un vienu no lielākajām katedrālēm Itālijā.

 

Liela dāvana, ko saņēmām mēs un arī citi kori, bija iespēja iziet pa Jubilejas vārtiem sv. Pētera bazilikā, kam ir gan dziļa simboliska, gan garīga nozīme. Saņēmām spēcinājumu no Dieva būt žēlsirdīgiem, kā mudina šī īpašā gada emblēma, kura Romā bija redzama ļoti bieži, parādījām radošumu „sargeņģeļu” pienākumu veikšanā un daloties ar citiem lietās, kas pašiem bija vajadzīgas. Kopīgās lūgšanās dienas sākumā un beigās, ikdienas sv. Misēs saņemtās žēlastības palīdzēja sakārtot daudzas lietas. Neiztrūkstoši bija arī dažādas grūtības, kā, piemēram, mitināšanās vēsās telpās, taču kopumā varu teikt, ka šis ir bijis viens no vislabākajiem svētceļojumiem, kādā esmu bijis, jo ļoti daudz deva garīgajā ziņā, sevišķi jaunu skatījumu uz grūtību pārvarēšanu, mācoties būt žēlsirdīgiem.

 

Mēs izsakām savu pateicību labdariem, kuri finansiāli atbalstīja mūsu braucienu uz Romu: Aglonas novada domei, Jānim Blaževicam, Jānim Klaužam, priesteriem Daumantam Abrickim un Jurim Mukānam. Katru dienu viņi tika pieminēti mūsu lūgšanās sv. Misē.

 

Šobrīd atskatoties uz visu piedzīvoto un saņemto, kopā ar citiem varu teikt: Dievs ir ļoti, ļoti labs! Canto e cammino!Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze