Menu:

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA RAIMONDA VĒJOŅA UZRUNA VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKOS AGLONĀ


Augsti godātās ekselences! Ticīgā tauta! Dōrgī latgalīši!

 

No sirds priecājos jūs sveikt šodien Aglonas svētvietā un būt kopā ar jums. Šeit Aglonā ticības un lūgšanu spēku mēs piedzīvojam ļoti īpašā veidā. Kā ik gadu – arī šogad daudzi tūkstoši svētceļnieku ir mērojuši ceļu uz Aglonu. Ir liels aizkustinājums redzēt, ka daudzu rūpju lokā ir gan jūsu ikdienas un tuvāko vajadzības, gan lūgšanas par mūsu zemi, valdību, mūsu armiju, pašvaldībām un uzņēmējiem – visiem, kam uzticēta atbildība par Latviju un mūsu ļaudīm.

 

Latvijai ir vajadzīgs ikviens no mums. Latvijai ir vajadzīgas mūsu rokas un sirdis, mūsu darbi un domas. Stiprināsim viens otru ticībā. Iedrošināsim labiem darbiem. Novērtēsim to, ka varam dzīvot brīvā Latvijā. Pateiksimies par mieru mūsu valsts robežās un reģionā.

 

Šodien mēs Aglonā smeļamies jaunu spēku, lai pēc labākās sirdsapziņas ikviens varētu darīt to, kas uzticēts. Savu valsti varam pilnvērtīgi attīstīt tikai kopīgiem spēkiem. Esmu pārliecināts, ka mums katram ir, ko dot, lai Latviju padarītu stiprāku.

 

Mūsu valsts pirmās simtgades svinības šogad aizsākām Latgalē, atzīmējot vēsturisko Latgales latviešu kongresu. Visos laikos katoļu baznīcai bijusi būtiska loma mūsu tautas garīgajā atdzimšanā un likteņu līkločos. Arī šodien jūs esat nomodā par Latviju, mūsu ļaudīm un vērtībām.

 

Latvijā joprojām labi atceras svētā Jāņa Pāvila II vizīti Baltijas valstīs, tostarp mūsu zemē - gan Rīgā, gan šeit Aglonā 1993. gada septembrī. Tas bija neaizmirstams notikums visiem Latvijas iedzīvotājiem.

 

Pavisam nesen biju vizītē pie pāvesta Franciska Vatikānā. Pāvests ar lielu interesi taujāja par mūsu zemi, par dažādu tautību un par dažādu konfesiju ļaužu sirsnīgo draudzību un sadarbību. Mēs arī pārrunājām šodienas izaicinājumus un to, cik ļoti mums nepieciešama gudrība, drosme pārvarēt grūtības, ticība saviem spēkiem, tālredzība un cerība.

 

Es uzaicināju pāvestu Francisku jau nākošgad apmeklēt Māras zemi, dot savu svētību Latvijai un iedrošināt mūsu tautu. Lai mūs visus šodien apvieno kopīga lūgšana par mūsu zemi, valsti un tautu – Dīvs, svētej Latgolu!


Dievs, svētī Latviju!


    Ievietots: 09:14, 24.08.2017.                                                                                             radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze