Menu:

mariāņu tēva viktora pentjuša mic
100 dzīves gadadienas piemiņas svētā mise viļānos

2015. gada 7. septembrī Viļānu svētā erceņģeļa Miķeļaa draudzes dievnamā pulcējās Latvijas bīskapi, priesteri, Rīgas Garīgā semināra studenti, kā arī ticīgie, lai kopīgi pieminētu 100 gadadienu kopš priestera Viktora Pentjuša MIC dzimšanas un lai aizlūgtu par viņa dvēseli.

Pirms svētās Mises Rīgas Garīgā semināra rektors priesteris Pauls Kļaviņš, Dr. Theol. prezentēja grāmatu "Ceļā ar krustu pie Jēzus", kurā viņš ir apkopojis tēva Viktora teiktos sprediķus Rīgas svētā Jēkaba katedralē.

Svētās Mises laikā V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps, atsaucoties uz Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus sūta savus mācekļus sludināt Labo vēsti, sacīja, ka Jēzus prasa, lai katrs no mums atklāj savas ticības prieku, kas piešķir jēgu mūsu ticībai. Bīskaps atgādināja, ka Jēzus apustuļiem ir jādzīvo autentiskā ticībā, tāpat viņiem ir jābūt arī miera nesējiem. Turklāt Jēzus brīdina sargāties no iedomības gara, kas var sabojāt visu darbošanos.
  

Rezumējot šīs  prasības, kuras apustuļiem uzstāda Jēzus, bīskaps sacīja, ka tās visas skaisti realizējās apustuļu laikos, kā to lasām Apustuļu darbos, un var teikt, ka arī tēva Viktora Pentjuša MIC dzīve, kalpojums Dievam un Baznīcai ir skaista ilustrācija Kristus programmas realizācijai. Šeit, Viļānu draudzē, bija pr. Viktora pirmā kalpošanas vieta un šeit ir arī viņa pēdējā atdusas vieta. Noiets vesels laiku loks - nedaudz vairāk kā 91 ražīgs mūža gads, kas ir nesis un vēl nesīs daudz augļu Dieva valstībai.

Lasīt pr. Viktora Pentjuša MIC biogrāfiju

   
    Ievietots: 15:17, 09.09.2015.                                                                                             radieceze.lv
Copyright © 2013-2015 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze