Menu:
bērni un jaunieši piedalās kristīgā pasākumā balvos

2016. gada 6. februārī Balvos bija sabraukuši vairāk kā 70 bērni un jaunieši no Baltinavas, Šķilbēnu, Viļakas, Ludzas un Gulbenes Romas katoļu draudzēm.  Balvu Romas katoļu draudze bija nākamā draudze, kura bija uzņēmusies organizatorisko lomu, lai dotu iespēju bērniem un jauniešiem satikties kristīgā pasākumā. Balvu draudzes jaunieši, pieaugušie un prāvests Mārtiņš Klušs bija izdomājuši interesantu pasākuma programmu. Sākumā visi dalībnieki pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, lai reģistrētos, sadalītos grupās, prezentētu savu draudzi un kopā dziedātu dziesmas Dieva godam. Dienas laikā apmeklēja dažādas meistardarbnīcas Balvu novada pašvaldības iestādēs – Balvu novada muzejā, Balvu mākslas skolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. Vakars noslēdzās ar Tezē lūgšanu, sv. Misi Balvu Romas katoļu baznīcā un kopīgu vakarēšanu Balvu Sakrālās kultūras centrā.

Atklājot pasākumu, Balvu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs uzsvēra, ka galvenā ir mīlestības valoda, kurā šodien centīsies runāt, lai visi Balvos justos gaidīti, bet Baltinavas un Šķilbēnu draudzes prāvests Staņislavs Prikulis novēlēja, lai šis ir īpašs laiks, kurā varam būt tuvāk Dievam, kā arī vēlēja, lai kopā  kārtīgi izpriecājāmies, jo nākamajā trešdienā sāksies Lielais gavēnis, un  lai šī tikšanās palīdz labāk tam sagatavoties.

Draudžu jauniešu atraktīvās prezentācijas bija interesanti vērot arī pieaugušajiem.  Balvu jaunieši izspēlēja etīdi par mīlestību, ko varam dāvāt ikvienam un galvenais ļaut mīlestībai plaukt arī savā sirdī. Gulbenes bērni kopā ar priesteri Stoklasa Andžejs un Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm Deograciju un Eliju dziedāja dziesmu “No māla veidots es”. Šķilbēniešus šoreiz pārstāvēja trīs jaunietes. Viņas uzsvēra, ka draudzē darbojas bērnu un jauniešu ansamblis, pagājušajā decembrī ir iekārtots bērnu stūrītis, baznīcā ir silti un mājīgi, jaunietes aicināja ciemos ikvienu. Baltinavas bērni un jaunieši īsumā pastāstīja par baznīcas vēsturi un aktivitātēm draudzē. Ludzas bērni un jaunieši pastāstīja katrs par sevi un savām interesēm.

Meistardarbnīcas un Tezē lūgšanas vadītājs Edgars Svētiņš atzina, ka šajā tikšanās Balvos jutās kā mājās, kaut gan īstās mājas atrodas tālu – Jelgavas novadā. ,,Kas mūs šeit vieno, laikam tas, ka mēs meklējam savā dzīvē patiesību, labo un skaisto, to atrodam ticībā Kristum, ka Viņš mums ir atklājis patiesību par to, kas ir nepieciešams. Katra diena ir kā svētceļojums. ,,Es esmu Ceļš, Patiesība, Dzīvība,” saka Jēzus un ved mani pie Tēva,” teica Edgars Svētiņš.

Jautājot jauniešiem un bērniem, kas viņiem patika vislabāk, visi kā viens atbilēja, ka viss patika. Māsām karmelītēm ļoti patika, ka meistardarbnīcas notika dažādās vietās pilsētā, bija iespējams redzēt vairākas pašvaldības iestādes, bija iespēja pabūt svaigā gaisā un bērniem izstaigāties, aizejot no vienas vietas līdz otrai norises vietai. Šķilbēnu  draudzes jaunietēm Marijai Maksimovai visvairāk patika iepazīšanās spēles, jo patīk uzzināt, kas interesē citiem jauniešiem, patīk darboties grupās; Karīnai Rudzišai ļoti patika, ka iemācījās izgatavot papīra kastītes, savukārt Sabīnei Koniševai patika piedalīties visās meistardarbnīcās, jo ik viena bijusi ļoti interesanta.

Viļakas draudzes meitenēm Raivitai Raginskai, Žanetei Ločmelei un Gundegai Loginai arī ļoti patika visas aktivitātes. Raivita labprāt vēl spēlētu iepazīšanās spēles, Gundega salocītu kastītes un Žanete izgatavotu dekoratīvo rāmīti, kur bija jāstrādā ar karsto līmes pistoli un skaisto krāsu ieguva nopūšot ar speciālas krāsas baloniņu.

Balvu Romas katoļu draudzes katehēte Iveta Larka pateicās Dievam, ka bija dota šāda iespēja visiem kopā pavadīt brīnišķīgu dienu Balvos, kopā slavēt un pateikties Dievam.

Liels bērnu un jauniešu paldies skolotājai Ritai Lipānei par grāmatzīmju izgatavošanas meistardarbnīcas vadīšanu; skolotājai Līgai Podkovirinai, kura iemācīja kā salocīt glītas papīra kastītes; muzeja darbiniecei Astrai Ločmelei – Ambarovai, kura aicināja būt Latvijas patriotiem, mīlot savu dzimteni un ģimenē vienam otru; Edgaram Svētiņam par interesanto ikonu izgatavošanas darbnīcu, Ingai Paršovai un Egdaram Svētiņam par slavēšanu un Taize lūgšanas vakaru.

Liels paldies Balvu Romas katoļu draudzei par viesmīlīgo uzņemšanu, ,,Sendai Dz” par garšīgajām pusdienām un īpašs paldies Balvu draudzes jauniešiem Paulai Paiderei, Agnesei Kašai, Elīzai Pundurei, Samantai Elizabetei Cielakai, Ivitai Salmanei, Sintijai Sirmacei, Kristīnei Budevičai, Lorijai Larkai un Raivim Supem, kuri plānoja un gatavoja aktivitātes, kuri vadīja tās un palīdzēja ikvienam ciemiņam justies kā mājās!

Nākamā šāda bērnu un jauniešu tikšanās notiks Viļakā, jo ceļojošā Dievmātes statuja nonāca Viļakas Romas katoļu draudzes vecākās Initas Raginskas rokās, kura bija ļoti pārsteigta, bet solīja, ka rūpīgi visu izplānos un tad visus interesentus aicinās uz tikšanos!    Ievietots: 10:28, 10.02.2016.                                                          Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze