Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA XXXIV SVĒTDIENA


Šīs svētdienas Evaņģēlija fragments noslēdz Jēzus sarunu ar mācekļiem. Tajā tiek runāts par laiku beigām, Cilvēka Dēla atnākšanu un pēdējo tiesu. Pēdējās tiesas aprakstu mēs dzirdam liturģiskā gada noslēgumā, Kristus, Vispasaules Karaļa, svētku dienā. Mateja Evaņģēlija kontekstā šo fragmentu var lasīt arī kā noslēgumu Mateja aprakstu par Jēzus dzīvi un kalpojumu, jo nākamajās nodaļās tiek runāts par Viņa ciešanām un augšāmcelšanos.

 

Jēzus apustuļiem apraksta Cilvēka Dēla tiesas ainu. Viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas un Viņš tās nošķirs kā gans nošķir aitas no āžiem. Cilvēka Dēla spriedums balstīsies uz žēlsirdības darbiem, kas veikti vismazākajiem: izsalkušajiem, izslāpušajiem, kailajiem, slimajiem un ieslodzītajiem. Tik tiešām uz krusta cietošais Jēzus sevi identificē ar vismazākajiem.

 

Atsaucot atmiņa pagājušajā svētdienā lasīto līdzību par talantiem, kas mācīja, ka mums dotās dāvanas ir jāizmanto kalpošanai citiem, īpaši vismazākajiem mūsu vidū. Mūsu spriedums nebalstīsies tikai uz to, kā mēs esam lietojuši šīs dāvanas un talantus, bet arī kā esam auguši kalpošanā vismazākajiem. Jēzus taču saka, ka, kalpojot vismazākajiem, mēs kalpojam pašam Kristum.

 

Lasot šo fragmentu nākamo Mateja Evaņģēlija nodaļu kontekstā, redzam, cik ļoti Jēzus sevi identificē ar vismazākajiem. Pieņemot nāvi uz krusta, Jēzus sevi atklāj kā izsalkušo, kailo un ieslodzīto. Pieņemt Jēzu nozīmē pieņemt To, kurš cieta un nomira uz krusta kā viens no vismazākajiem.


    Ievietots: 11:23, 24.11.2018.                                                                                 radieceze.lv

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze