Menu:
 
rēzeknes katoļu vidusskolAs skolēnus
uzrunāja deputāts artis pabriks


    Ievietots: 10:42, 14.05.2014.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze