Menu:

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē iesvētīts viens priesteris

2015. gada 31. maijā, Vissvētās Trīsvienības svētkos, svētās Mises laikā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par priesteri tika iesvētīts diakons Juris Skutels, kurš nāk no Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudzes.

Svinīgajā svētajā Misē, ko vadīja V. E. bīskaps Jānis Bulis, piedalījās arī Rīgas Garīgā semināra rektors piesteris Pauls Kļaviņš, citi priesteri, jauniesvētītā priestera radnieki un draugi, kā arī liels skaits ticīgo.

Lūgsim Dieva svētību jauniesvētītajam preiesterim viņa kalpojumā.    Ievietots: 15:29, 02.06.2015.                                                                                             radieceze.lv

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze