Menu:
Nācaretes gimeņu kustība 


Kontaktpersonas:
Jevģēnijs Podjava un Olga Podjava

Adrese: Rēzeknes iela 37, Krāslava, LV-5601

Tālr.: +371 65626055; +371 29168156

E-pasts: po.domin@inbox.lv
Mājaslapa: www.rrn.info.pl (poliski)

                      www.familiesofnazareth.us (angliski)
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze