Menu:

Rēzeknes - Aglonas diecēzē viesojās kanādas latviešu katoļu apvienības valdes priekšsēdētājs vilis mileiko


    Ievietots: 17:40, 11.06.2014.

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze