Menu:


Lūgšanu tikšanās Aglonā

 

Aglonas bazilikā 2017. gada 24. novembrī, piektdien, notiks kārtēja lūgšanu tikšanās, kas šoreiz īpaši tiek veltīta par mieru Latvijā un pasaulē.

 

Lūgšanu tikšanās sāksies pulksten 20:00 ar sadraudzību un iepazīšanos Aglonas bazilikas klostera ēdamzālē. Pēc tam sekos priestera Jura Skutela vadīta lekcija ,,Kur lai meklē mieru?”. No pulksten 21:30 Aglonas bazilikā būs grēksūdzes iespēja, pulksten 22:00 sv. Mise, pēc tam slavēšana. Dienas noslēgumā Kompletorijs ar kokles skaņām. Pēc pusnakts adorācija turpināsies līdz pat rītam. Lūgšanu tikšanās noslēgsies ar sv. Misi pulksten 7:00. Pārtraukumos dalībniekiem būs iespēja savstarpējai sadraudzībai pie tējas krūzes un līdzi paņemtajiem cienastiem.

 

Lūgšanu tikšanās dalībniekiem ir iespēja iepriekš pieteikt gultasvietu un nakšņot bazilikas klostera telpās. Papildus informācija: +371 29108392 (Anna).

 

Aglonas bazilikā kopš 2016. gada sākuma pēc priestera Jura Skutela iniciatīvas tika aizsāktas organizētas nakts adorācijas jauniešiem. Šogad Lūgšanu tikšanās dalībnieki tikās ne tikai Aglonas bazilikā uz kopīgām lūgšanām, bet arī devās viens pie otra ciemos – maija beigās uz Krāslavu, jūnijā – uz Izvaltu, jūlijā un augustā – uz Peipiņiem, septembrī – uz Preiļiem, oktobrī – uz Daugavpili.

 

Lūgšanu nakts komanda

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze