Menu:

Logo izceļ pāvesta Franciska vizītes Latvijā vēsturisko un garīgo nozīmi. Tāpēc uzraksts ar viņa vārdu “Pāvests Francisks” un Latvijas apmeklējuma gads “Latvija 2018” tiek īpaši iezīmēts un izvietots virs Latvijas kartes silueta.

 

Vārdi “Rādi, ka esi Māte!” latviešu un latīņu valodā izsaka šī vēsturiskā notikuma garīgo nozīmi un ir aizgūti no senas un iemīļotas liturģiskās himnas Ave Maris Stella. Tāpat šis himnas teikums Monstra te esse Matrem ir iegravēts zem Aglonas Dievmātes svētgleznas.

 

Aglonas brīnumdarītājas Dievmātes tēls simboliski apņem mūsu zemi: viņa ir Dieva Māte, Māras zemes Karaliene. Šī svētglezna iezīmē Latvijas lielākās kristiešu svētvietas ― Aglonas bazilikas – nozīmi. Zeltainā gaisma, kas izstaro no Bērna un Dievmātes, apklāj visu Latviju.
 Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze