Menu:

liturģiskās mūzikas formācijas dienas ludzā

Atsaucoties Baznīcas Maģistērija Vatikāna II koncila konstitūcijā par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium ietvertajam aicinājumam, ka mūziķiem un dziedātājiem jāsaņem patiesa liturģiska formācija, šā gada 21. – 23.augustā Ludzā notika pasākums ar saukli „Liturģiskā mūzika. Dieva godam un ticīgo svētdarīšanai”, kurā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki. Patiesa interese un mīlestība uz svēto titurģiju bija atvedusi uz Ludzu  gan pieredzes bagātus draudžu mūziķus, gan tos, kuri sper pirmos soļus muzicēšanas virzienā. Īpaši priecēja kuplais jauno ļaužu pulks, kas liecina par to, ka viņiem rūp liturģijas skaistums un ka viņi vēlas ņemt aktīvu dalību Baznīcas dzīvē, to veidojot.
 
Var teikt, ka šīs trīs liturģiski-muzikālās formācijas dienas Ludzā aizritēja gandrīz kā uz vienas izelpas. Intensīvā, tomēr nenogurdinošā ritmā mijās priekšlasījumi ar praktiskajām nodarbībām un mēģinājumiem, kas vainagojās ar kopā izdziedātu un izdzīvotu Stundu liturģiju un svēto Misi. Priesteris Mihails Volohovs savās lekcijās runāja par liturģiju kā Lieldienu noslēpuma aktualizāciju un norādīja dažādos virzienus, kādos iespējams padziļināt zināšanas par liturģiju, skaidroja, ko nozīmē aktīvā līdzdalība (actuosa participatio), kā arī  ievadīja liturģiskā gada izpratnē.
 
Laine Tabora visus dalībniekus aicināja iepazīt un izzināt Baznīcas Maģistērija  mācību par dziedāšanu liturģijā un liturģisko mūziku.  Savukārt, priesteris Bernards Vagalis stāstīja par lūgšanu, par breviāru un Stundu liturģijas praksi, bet Agnese Ārente mudināja aizdomāties par baznīcas mūziķa – kristieša būtību. Neiztrūka arī Laines sniegtie, tik nepieciešamie padomi, norādes un ieteikumi par to, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties dziedājumus un to formu dažādām liturģiskajām svinībām un svētajai Misei, un ne vienu reizi vien šo dienu laikā dalībnieki un vadītāji apliecināja, cik vajadzīga un pat nepieciešama ir zināšanu padziļināšana liturģijas jomā. Svētdienas rītā savā lekcijā visus „iedziedināja” un „izelpināja” Jānis Kurševs, ļaujot katram apzināties savu balsi, saņemt un izmantot to kā Dieva dāvanu  un reizē krustu - „dziedātāja krustu”. Visu caurvija mēģinājumi un gregorisko dziedājumu mācīšanās.
 
Kā šo dienu secinājumi un iegūtā kopsavilkums noteikti kalpo vairākkārt pieminētie pr. Mihaila Volohova lekcijā izskanējušie vārdi, ka „liturģija ir dzīve”.
 
Jāuzteic  visi organizatori un komanda par teicami izplānoto un realizēto pasākumu, jo ikviens dalībnieks šajās dienās tika viesmīlīgi uzņemts un  varēja baudīt mierpilno un bezrūpīgo atmosfēru, koncentrējoties tikai uz zināšanu un pieredzes padziļināšanu.

   
    Ievietots: 14:59, 25.08.2015.                                                         Teksts un foto: Dace Bergmane

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze