Menu:

Aglonā norisinājās
"Lautāto tikšanās" 13. animatoru kongress

No 2. līdz 4. decembrim Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas bazilikā notika "Laulāto Tikšanās" animatoru 13. kongress, kas pulcēja animatorus no visas Latvijas.

Šajās tikšanās dienās mēs katrs pārdomājām un dalījāmies par kongresa moto: "Svētīgi tie kalpi, kurus Kungs pārnākot atradīs nomodā" (Lk 12, 37). Vai mēs savā laulībā dzīvojam katru dienu kopā ar Dievu, vai esam ceļā uz svētumu, vai mēs esam liecinieki citiem laulātajiem pāriem. Šajās dienās mēs varējām atjaunot diealogu savā laulībā, kas ir tik ļoti vienkāršs, bet ļoti bieži aizmirsts - lūdzu, paldies un piedod. Mēs esam ļoti paeicīgi Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par svinēto svēto Misi, kā arī sprediķi, kurā tika uzsvērta ģimenes loma mūsdienu sabiedrībā un ģimenes neaizskaramība. No bīskapa rokām saņēmām īpašu svētību ģimenēm.

Svētdien pēc svētās Mises, Svētā Gara apgaroti un piepildīti un atvadījušies cits no cita un no Dievmātes, devāmies mājās, lai turpinātu darbu "Laulāto Tikšanās" kustībā, ģimenē un ikdienā. Lai Dievs mūs svētī un pavada!


Jānis un Kristīne Rešņas
"Laulāto Tikšanās"

    Ievietots: 15:52, 13.12.2016.  

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze