Menu:

RĒZEKNĒ NORISINĀJĀS LATGALES SIMTGADES  KONGRESS

Apskatīt fotogaleriju

2018. gadā svinēsim Latvijas pastāvēšanas simto gadadienu. Šīs ievērojamās jubilejas devīze ir ,,Es esmu Latvija", kas norāda uz katra Latvijas iedzīvotāja būtisku lomu Latvijas valsts vēsturē, tagadnē un nākotnē. Šī jubileja tiks svinēta vairākus gadus kuru laikā notiks dažādi saistoši un patriotiski pasākumi.


Viens no šādiem pasākumiem, ar ko arī sākās simtgades svinības, bija Latgales simtgades kongress, kas notika šī gada 5. maijā Rēzeknē. 1917. gadā tieši Latgales kongresā izšķirās Latvijas nākotne, jo tajā tika nolemts, ka Latgales iedzīvotāji vēlas apvienoties ar Vidzemes un Kurzemes latviešiem, tādējādi izveidojot vienotu Latviju.


Latgales simtgades kongress sākās ar svinīgu dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē, kuru vadīja V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Kopā ar apustulisko sūtni Baltijas valstīs Pedro Lopesu Kintanu, Latvijas kristīgo konfesiju bīskapiem un garīdzniekiem dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas Republikas augstākās amatpersonas: Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Ministru prezidents Māris Kučinskis, vairāki ministri, Saeimas deputāti, pašvaldību vadītāji un to deputāti, liels skaits kultūras darbinieku un ticīgā tauta.


Uzrunājot klātesošos, bīskaps Jānis Bulis uzsvēra, ka Latgales kongresam Latvijas vēsturē ir bijusi milzīga loma visas Latvijas mērogā un ka ir jānovērtē tā laika kongresa dalībnieku saprātīgā izvēle veidot vienotu, nevis sašķeltu Latviju. Ekselence atgādināja, ka arī mūsdienās nedrīkst aizmirst vienotības nepieciešamību - ir nepieciešama vienotība gan pašā Latgalē, gan valstī kopumā, lai mēs varētu saglabāt brīvību, drošību un pozitīvu skatu nākotnē.


Pēc dievkalpojuma par Latgali un Latviju aizlūdza kristīgo konfesiju bīskapi un garīdznieki: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Visuaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Daugavpils bīskaps Einārs Alpe un Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs Edgars Mažis.


Pēc dievkalpojuma klātesošie devās svinīgā gājienā no katedrāles uz Atbrīvošanas aleju 61, kur Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs atklāja Latgales kongresa simtgadei veltītu pieminekli, kurš simbolizē visu Latvijas novadu vienotību.


Vēlāk Latgales vēstniecībā ,,Gors" notika svinīga plenārsēde, kurā piedalījās Latvijas augstākās amatpersonas, garīdznieki, kultūras pārstāvji un citi aktīvisti. Plenārsēdes laikā tika diskutēts par vairākiem Latgalei būstikiem jautājumiem un kongresa ietveros gluži kā pirms simts gadiem tika pieņemta rezolūcija, kuras īstenošanai būtu jāsekmē Latgales attīstība un nozīme dažādās jomās.


    Ievietots: 20:58, 07.05.2017.                                                                                             radieceze.lv
 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze