Menu:

Laba Padoma dievmātes svētki pasienē

Ik mēnesi Pasienes svētā Dominika Romas katoļu baznīcā pulcējas svētceļnieki no tuvākām un tālākām draudzēm, lai īpaši godinātu Vissvētāko Jaunavu Mariju kā Laba Padoma Dievmāti.  Un, lai gan Laba Padoma Dievmātes piemiņas diena ir 26. aprīlī, šī tradīcija pirms vairākiem gadiem aizsākās tieši 26. septembrī, tāpēc arī šogad šajā dienā Pasienē līdz ar V. E. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli pulcējās priesteri un ticīgie, lai kopīgi lūgtos un pateiktos par saņemtajām žēlastībām.


    Ievietots: 19:13, 26.09.2014.                                                                                      radieceze.lvCopyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze