Menu:

krustpils vissvētās trīsvienības draudzes
dievnama 10 gadu jubileja

Ticība ir kaut  kas dinamisks - dzīvs spēks, kas cilvēku pārveido un dod tam aizvien jaunu enerģiju. Paša cilvēka pūliņi nav salīdzināmi ar ticības augļiem, kas ir Dieva dāvana. Pāri visam ir Dieva tautas ticība, un katrs atsevišķais kristietis dalās kopā ar Baznīcu šajā Dieva dāvanā.  Baznīca ir ticības pūra glabātāja un ticības gaismas devēja. Viena no Jēkabpils pilsētas iezīmēm ir tā, ka te izvietoti vairāku konfesiju dievnami. Tas liecina, ka cilvēkiem ir ļoti būtiskas garīgās vērtības.

2014. gada augustā  Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca svin 10 gadu jubileju. Tas ir vienīgais dievnams Jēkabpilī, kas paceļas tik augstu – to 2004. gadā atklāja pilsētas augstākajā daļā. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 10 gados kļuvusi par iemīļotu lūgšanu vietu tuvākas un tālākas apkārtnes cilvēkiem un tūrisma objektu pilsētas viesiem. Baznīcā regulāri notiek dažādi nozīmīgi koncerti ar valstī un pasaulē pazīstamu mākslinieku piedalīšanos, kā arī katru gadu tiek organizēti vietējo koru sadziedāšanās pasākumi.

Augusta pirmajā svētdienā  Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā jau no agra rīta pulcējās ne tikai draudzes ticīgie, bet arī ļoti daudzi svētceļnieki gan no tuvākiem, gan tālākiem novadiem. Baznīcas 10 gadu jubilejas svinības sākās ar  V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa kanonisko vizitāciju. Savā  uzrunā ticīgajiem bīskaps norādīja, cik liela loma baznīcai ir ticīgo dzīvēs, kā arī aicināja saglabāt savu katolisko identitāti. V. E. Jānis Bulis klātesošajiem atmiņā atsauca Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas draudzes dibināšanas pirmsākumus, ticības un lūgšanu spēkā pārvarētās baznīcas celšanas grūtības, kā arī atzīmēja draudzes priestera Viktora Nagļa  un būvinženiera Jāņa Ķikusta lielo ieguldījumu baznīcas celtiecības laikā  un draudzes veidošanā. Svētās Mises laikā ticīgie no bīskapa rokām saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Draudzes sirsnīgās lūgšanas, kora izjustais dziedājums, skaistie procesiju karogi, svētku tērpi, prieks un svētsvinīgums cilvēku sejās liecināja par ticības, Dieva mīlestības un Svētā Gara klātbūtni cilvēku sirdīs.

Šis svētku pacilājums pašā karstākajā vasaras dienā saglabājās līdz vēlam vakaram, jo Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca piedzīvoja kādu īpašu dāvanu - Pasaules Jauniešu dienu krusta godināšanas iespēju. Šovasar Latviju apceļo Pasaules Jauniešu dienu krusts, ko jauniešiem uzticēja pāvests Jānis Pāvils II. Laika posmā no 27. jūlija līdz 7. augustam tas apceļos daudzas Latvijas pilsētas, tai skaitā arī Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu, aicinot pagodināt krustā sisto un augšāmcelto Jēzu, kā arī atgādinot, ka 2016. gadā Polijas pilsētā Krakovā notiks nākamās Pasaules Jauniešu dienas. Pasaules Jauniešu dienu krusta pakājē lūgušies miljoniem cilvēku visos pasaules kontinentos, tostarp Jānis Pāvils II, Benedikts XVI un pāvests Francisks. Krusts ir veicis neskaitāmus svētceļojumus visā pasaulē, vienojot ticīgos, draudzes, diecēzes un valstis. 2003. gadā Jānis Pāvils II bija nolēmis dot vēl vienu ticības simbolu, ko līdz ar krustu nest apkārt pasaulei – tā ir Dievmātes ikona, Romas svētās Marijas bazilikā atrodamās ikonas kopija. Nododot ikonu jauniešu rokās, pāvests teica: ,,No šī brīža šī ikona kopā ar krustu pavadīs Pasaules Jauniešu dienas! Lūk, Jūsu Māte! Tā būs Marijas mātišķās klātbūtnes zīme jauniešu vidū, kuri, tāpat kā apustulis Jānis, ir aicināti ieaicināt viņu katram savā dzīvē.”

Krustpils katoļu draudzei lielā krusta, ko  jauniešiem dāvāja svētais Jānis Pāvils II, uzņemšana ir liela dāvana baznīcas 10. dzimšanas dienā. Zīmīgi, ka Krustpils dievnams iesvētīts Jāņa Pāvila II pontifikāta pēdējos gados, un draudzes priesteris Viktors Naglis savu priesterību iesāka 1993.gadā – tieši tajā gadā, kad Jānis Pāvils II apmeklēja Latviju. Draudzes kopējās lūgšanas un dziesmas skanēja līdz vēlam vakaram. Vakarā draudzei ar savām lūgšanām un skaistajām dziesmām pievienojās Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš un Jēkabpils Neatkarīgās Kristīgās draudzes mācītājs Mareks Sarnovskis.

Viena no ticības īpašībām ir darbīgums. Nepietiek ar to vien, ka cilvēks zina, šīs zināšanas ir arī jāīsteno. Svētais Ignats no Antiohijas saka: ,,Sākums ir ticība un beigas ir mīlestība. Tās apvienotas ir Dievs.” Tas nozīmē, ka ticībai ir jābūt darbīgai un ticībai jāizpaužas sadarbībā, solidaritātē. Jubilejas reizē no sirds sveicu Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesteri Viktoru Nagli, svētdienas skolas skolotāju Inesi Graudumu, procesijas vadītāju Janīnu Anspoku, dievnama kalpotāju,  zvaniķi  Kasparu Vaišli, kora dziedātājus  un visus draudzes ticīgos, kā arī aicinu visus pārējos pievienoties mūsu lūgšanām, nākt uz Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu.

Maija Kīne.
Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas  kora vadītāja, ērģelniece

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze