Menu:

noslēdzies rēzeknes - aglonas diecēzes katehētu seminārs

No 2015. gada 19. līdz 20. augustam Rēzeknes Katoļu vidusskolā notika Rēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu seminārs, kurā piedalījās aptuveni 50 katehētu un ticības mācības skolotāju, kuri darbojas gan draudzēs, gan skolās.  

Šogad semināra tēmas bija: Atgriešanās un Evaņģēlija sludināšana - Dieva Svētā Gara auglis; Baznīcas misija un sludināšana; Katoliskās Baznīcas katehisms katehēzē; Svētie Sakramenti katehēzē. Semināra ietvaros notika ne tikai teorētiskas lekcijas, bet prakstisks darbs gan grupās, gan reāla katehizēšanas prakse Rēzeknes ielās.

Semināra noslēgumā V. E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps uzrunā sacīja, ka mūsdienās katehētu un ticības mācības skolotāju loma ir svarīgāka kā jebkad iepriekš, jo sabiedrībā valda liels sekulārisms un viņu uzdevums ir doties šajā pasaulē un, sadarbojoties ar draudžu prāvestiem, sludināt Evaņģēliju un katoliskās Baznīcas  mācību. 


 
  Ievietots: 09:00, 21.08.2015.                                                                                             radieceze.lv
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze