Menu:
 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles 100 gadu jubilejas svinības

2014. gada 29. jūnijā ticīgie pulcējās Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, lai svinētu tās konsekrācijas 100. gadadienu. 1914. gada 3. jūlijā (pēc Juliana kalendāra) to konsekrēja V. E. Mogiļevas arhibīskaps-metropolīts Vincents Kļučinskis.
Svētku svēto Misi svinēja apustuliskais sūtnis Baltijas valstīs Viņa Ekselence arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kurš savā uzrunā uzsvēra, cik liela loma baznīcai ir ticīgo dzīvēs, kā arī aicināja saglabāt savu katolisko identitāti.    Ievietots: 10:16, 30.06.2014.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze