Menu: 

kas ir rorātmise?

Rorātmise ir neatņemams Adventa, gaidīšanas laika, elements. Mises nosaukums cēlies no Mises ievaddziesmas „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem” (latīņu val.). Šī ievadziesma nāk no pravieša Isaja grāmatas: „Norasojiet, debesis, un mākoņi lai nosūta taisnīgo; lai atveras zeme un dāvā Pestītāju” (Is 45, 8)

Rorātmise jeb Votīvmise Vissvētākās Jaunavas Marijas godam Adventa laikā acīmredzami aizsākusies tolaik, kad pastāvēja tradīcija Kunga Pasludināšanas svētkus svinēt pirmsziemassvētku periodā – 18. decembrī. Ir zināms vēsturisks fakts, ka daļa bīskapu, galvenokārt no mūsdienu Spānijas teritorijas, lai nepieļautu to, ka Pasludināšanas svētku svinēšanas prieks traucē Gavēņa laika gandarīšanas atmosfērai, šos svētkus ieteica svinēt nevis 25. martā, bet 18. decembrī (Toledas X sinode, 656. gads). Senajās un viduslaiku liturģiskajās grāmatās sastopams ieteikums svinēt Jaunavas Marijas Votīvmisi nedēļā pirms Kristus Dzimšanas svētkiem vai visa Adventa garumā.

Pašlaik Romas misālē Rorātmise ir Mise Vissvētākās Jaunavas Marijas godam (votīvmise) Adventa laikā. Šī Mise ir viena no Marijas klātbūtnes zīmēm Adventā, jo viņa gaidīja Mesiju īpašā veidā. Viņa izdzīvoja Adventa gaidīšanu kā Izraēļa meita, kura, tāpat kā visas iepriekšējās paaudzes, gaidīja Mesiju. Kad eņģelis Gabriels pasludināja, ka viņa ieņems un dzemdēs Dēlu, Marija Kunga nākšanu pasaulē gaidīja jau kā Kunga Jēzus Kristus Māte. Un kā Baznīcas Māte, kopā ar Baznīcu gaida Kristus otrreizējo – triumfālo atnākšanu.

Rorātmises īpaša ārējā zīme ir aizdegta, liela, balta, apsieta ar lenti un izrotāta ar zaļumiem rorātu svece, kas simbolizē Adventa gaidīšanas aizbildni Mariju, jo viņa, līdzīgi kā rītausma spīd vēl pirms saullēkta, nāca kā gaisma pirms pasaules Gaismas – Jēzus Kristus.

Tradicionāli šī Mise tiek svinēta agri no rītā sveču gaismā, bet jāņem vērā, ka katrā vietējā Baznīcā Rorātmises popularitāte un tradīcijas atšķiras. Latvijā šo Misi vienmēr svin no rīta un tai ir prieka izpausme: tiek dziedāta himna ,,Gloria”, vilkti balti ornāti, baznīcā ieslēdz pēc iespējas vairāk apgaismojuma, dažās draudzes, kur šo Misi svin pie Jaunavas Marijas altāra, kur arī atrodas izrotātā rorātsvece.

Mūsu piedalīšanos Rorātmisēs ir lieliska iespēja kopā ar Mariju garīgi gaidīt Pestītāja atnākšanu. Piedaloties šajā agrajā rīta dievkalpojumā Baznīca piedāvā mums vingrināt savu gribu un pieaugt Kunga pazīšanā un gaidīšanā.

    Ievietots: 11:34, 14.12.2017.                                                         pr. Vitālijs Filipenoks
Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze