Menu:

kapusvētki toronto latviešu draudzēs

Baltas rozes un cienasts 

Kapusvētki ir vienreizīga, sena latviešu tradīcija. Kapusvētku rīkošana arhīvos ir minēta jau 18. gadsimta beigu posmā un 19. gadsimta sākumā. Kapsētas latviešu tautai ir svētvietas, un ar kapiem mums ir izveidojušās daudzas parašas. Kapusvētki ir īpaši svētki un tā ir svarīga mūsu kultūras sastāvdaļa. Kapusvētkus svinam lai neaizmirstu un kopīgi pieminētu mūžībā aizgājušos tuviniekus.

Toronto pilsēta ir lielāka pilsēta Kanadā. Kapsētu te ir daudz, bet latvieši izmanto galvenokārt divas kapsētas: York kapsētu, kur ir latviešu nodalījumi, un Holy Cross katoļu kapsētu. Abas ir lielas un skaistas, bet Holy Cross kapsēta ir varbūt daudzveidīgāka ar daudzajām statujām un diviem mauzolejiem.

Toronto pastāv sešas latviešu draudzes: sv. Jāņa ev. lut. draudze, sv. Andreja ev. lut. draudze, Toronto Austrumu ev. lut. draudze, katoļu draudze un baptistu draudze. Pastāv arī Latvju dievturu sadraudzes Toronto draudze - Burtnieki.  

Sākuma gados Toronto pilsētā un tās tuvākajā apkaimē dzīvoja aptuveni 12 tūkstoši latviešu, un Kapu svētkos piedalījās ap divi 2000 apmeklētāju. Tagad šie skaitļi ir sarukuši un tomēr  arī šogad dievkalpojumā bija ieradušies vairāki simti dievlūdzēju.  

York kapsētā Kapusvētki ar Toronto latviešu kristīgo draudžu kopīgu dievkalpojumu notiek pirmajā svētdienā pēc Darba svētku (Labour Day) nedēļas nogales, tas ir pirmajā vai otrajā septembra svētdienā. Šogad tie tika rīkoti 7. septembrī. Dievkalpojumi tātad ir ekumēniski, kur bez luterāņiem dievkalpojuma vadīšanā piedalās arī katoļu un baptistu pārstāvji. Tos rīko luterāņu draudzes rotācijas kārtībā. Šogad atbildīgā par devkalpojumu bija Toronto Austrumu draudze  ar tās mācītāju Dr. Anitu Gaidi. Dievkalpojuma vadīšanā bez mācītājas Anitas Gaides vēl piedalījās prāveste Ilze Kuplēna-Ewart, prāvests emeritus Dr. Fritz Traugott Kristbergs un prāvests emeritus Ivars Gaide, kurš arī teica labi sagatavotu un laikmetīgu sprediķi. Ieceļošanas sākuma gados Kanadā bija septiņi latviešu katoļu garīdznieki. Tagad visi septiņi ir jau mūžības mājokļos. Katoļticīgos šajos dievkalpojumos tagad pārstāv Dr. Vilis Mileiko. Toronto baptistu draudzi šogad pārstāvēja Vaira Gertnere.  

Laipna un pretīmnākoša ir York kapsētas pārvalde. Administrācijas ēkā ir  kapliča un sarīkojumu telpas. Visas dāmas, kas apmeklē Kapusvētkus, pirms dievkalpojuma saņem baltu rozi, un svētku noslēgumā visus svētku dalībniekus aicina uz sarīkojumu zāli, kur ir sagatavots ,,kafijas galds" ar gardām uzkodām un atspirdzinošiem dzērieniem.

Daudzu gadu garumā arī Toronto Latviešu Centrs rīko bagātīgu Kapusvētku azaidu.

Ir arī ģimenes, kas nepiedalās nevienā no minētajiem cienastiem, bet pēc Kapusvētku dievkalpojuma piederīgo un draugu lokā satiekas savās mājās.  

Tradīcija turpinās. Vēl vieni skaisti Kapusvētki ir noritējuši.   Ievietots: 09:36, 17.09.2014.                                                                                    Vilis Mileiko


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze