Menu:


KĀDĒĻ TIEŠI OKTOBRIS IR ROŽUKROŅA MĒNESIS?


Baznīcas dzīvē oktobris tradicionāli īpašā veidā ir veltīts Rožukroņa lūgšanai. Visu mēnesi ticīgie ir aicināti veltīt laiku šai vienkāršajai lūgšanai, gan kopā lūdzoties draudzē vai kopienā, gan vienatnē pastaigājoties pa skaistu rudenīgu mežu. Katrs, kurš lūdzas Rožukroni, noteikti varēs pastāstīt, cik svētīgs ir laiks, kas veltīts šai lūgšanai, jo nes augļus garīgajā un laicīgajā dzīvē. Citādi nevar būt, jo Rožukronī mēs taču pārdomājam Evaņģēlija notikumus, kas ir saistīti ar Jēzus un Marijas dzīvi. Šie notikumi mums palīdz arvien vairāk izpildīt Dieva gribu savā dzīvē un sekot Kristum. Līdzīgi kā maijā, arī oktobrī kristieši ar Rožukroņa lūgšanas palīdzību godina Jaunavu Mariju. Bet kāpēc tieši oktobrī?

 

7. oktobrī Baznīca svin Rožukroņa Dievmātes svētkus, kurus 1578. gadā iedibināja pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par divus gadus iepriekš pie Lepantes notikušo brīnumaino kristiešu flotes uzvaru pār turku armādu. Acīmredzot šie svētki bija impulss pāvestam Leonam XIII, lai 1884. gadā ar encikliku „Superiore anno” (Pagājušajā gadā)oktobri pasludinātu par Rožukroņa mēnesi visā Baznīcā. Šajā enciklikā pāvests Rožukroni nosauc par lūgšanas veidu, kas visvairāk patīk Marijai. Gadu iepriekš pāvests jau bija izdevis pirmo Rožukronim veltīto encikliku Baznīcas vēsturē „Supremi Apostolatus Officio” (Augstākā apustuliskā kalpošana), kurā viņš iesaka visās baznīcās un kapličās, kas ir veltītas Jaunavai Marijai, no 1. oktobra līdz 2. novembrim skaitīt vienu Rožukroņa daļu kopā ar Loretas litāniju.

 

Pāvestu Leonu XIII bieži sauc par Rožukroņa pāvestu, jo no 1883. līdz 1898. gadam viņš izdeva 12 Rožukronim veltītas enciklikas. Viņš pats ļoti mīlēja šo lūgšanas veidu un bija Nemitīgā Rožukroņa brālībā, kas katru mēneša pirmo dienu no pl. 22.00 līdz 23.00 palika nomodā un lūdzās Rožukroni. Leons XIII ieviesa lūgšanu sv. Jāzepam pēc Rožukroņa un Loretas litānijā iekļāva „Rožukroņa karaliene, lūdz par mums”. 1891. gadā enciklikā „Octobri mense” (Oktobris) Leons XIII vēlreiz aicina lūgties Rožukroni, atgādinot ticīgajiem par dažādu veidu ļaunumu, kas uzbrūk kristiešiem un novājina ticību. Šajā enciklikā Leons XIII norāda, ka Jaunava Marija ir māte visiem cilvēkiem. Pie viņas ir jāmeklē patvērums, jo žēlastības no Dieva mēs saņemam caur Marijas aizbildniecību. Pāvestam Leonam XIII ir liela loma Rožukroņa lūgšanas izplatīšanā un nostiprināšanā Dieva tautā. Viņš ir ļoti daudz izdarījis, lai Rožukronis kļūtu par Kristus pazīšanas instrumentu Marijas skolā.

 

Lūgties Rožukroni kristieši ir aicināti pēc iespējas katru dienu, bet oktobrī mēs visi ar īpašu uzmanību un degsmi lūdzamies Rožukroni, lai, pārdomājot noslēpumus, barotu savu ticību, pieaugtu mīlestībā un cerībā. Darīsim to arī šogad oktobrī, jo mums apkārt ir tik daudz ļaunuma, kas novājina dievišķos tikumus. Pārvarēsim visas grūtības ar dedzīgu un dievbijīgu Rožukroņa lūgšanu savās draudzēs, kopienās un ģimenēs!


    Ievietots: 09:13, 02.10.2017.                                                                    pr. V. Filipenoks

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze