Menu:


RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES JAUNIEŠU KONFERENCE


30. septembrī Rēzeknes katoļu vidusskolā notika Rēzeknes – Aglonas diecēzes jauniešu konference, kurā piedalījās 60 dalībnieki no Baltinavas, Šķilbēniem, Rēzeknes, Krāslavas, Indricas, Dagdas, Preiļiem, Kalupes, Pildas, Vidsmuižas, Višķiem, Krustpils, Barkavas, Cēsīm, Balviem, Ludzas, Aglonas, Kaunatas, Indras, Daugavpils, Viļakas. Konferenci vadīja pr. Staņislavs Prikulis un pr. Guntars Skutels. Konferencē tika apskatīti jautājumi: ,,Kas ir mūsdienu jaunietis?, ,,Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?” un ,,Ko Baznīca sagaida no jauniešiem?” Jaunieši tika informēti, ka 2018.gada oktobrī Vatikānā pāvests Francisks sasauc Bīskapu Sinodes XV ģenerālasambleju, kas būs veltīta jauniešiem, ticībai un dzīves aicinājumu izšķiršanai. Pāvesta izvēlētais temats izsaka Baznīcas pastorālās rūpes par jauniešiem. Konferencē jaunieši tika mudināti apmeklēt mājaslapu www.youth.synod2018 un aizpildīt aptauju, tādējādi izsakot savu viedokli, un aicināt citus jauniešus, piemēram, klasesbiedrus, paužot domas, kādu viņi vēlētos redzēt Baznīcu. Aptaujas aizpildīšana tika uzdots kā mājasdarbs arī konferences dalībniekiem.


Jēzus Sirds katedrālē pl.12.00 tika svinēta sv. Mise, kurā aktīvi piedalījās konferences dalībnieki. Pr. Rinalds Broks, kurš kopā ar citiem priesteriem celebrēja Sv. Misi, sprediķa laikā uzsvēra, cik svarīgi ir jaunietim apzināties savu identitāti un nepalaist garām šo jaunības, degsmes laiku un to lietderīgi izmantot. Priesteris mudināja aizdomāties un lūgties, lai Svētais Gars rāda pareizo ceļu un jaunietis to saredz, sadzird un paklausa izaicinājumam.

 

Konferences turpinājumā jaunieši tika sadalīti vairākās grupās. Katra grupa rakstiskā veidā izteica savu vēlēšanos, ko jaunieši sagaida no Baznīcas. Priesteris Guntars Skutels veica visu grupu vēlmju apkopojumu. Sarakstā, ko jaunatne sagaida no Baznīcas, tika minētas vēlmes, lai draudzes priesteris būtu vairāk pieejams, lai viņš biežāk piedalās arī laicīgajos pasākums, kā piem.1.septembri u.c., lai sprediķi būtu atbilstošāki laikam un lai tā laikā dziļāk izskaidrotu Svētos Rakstus, priesterim būtu jāprot izprast tekošās situācijas un sekot laikam, būtu vairāk jāvada meditācijas un jāpiedalās svētceļojumā utt. Savukārt konferences noslēgumā priesteris Staņislavs Prikulis mudināja jauniešus apzināties, ka Baznīca ir manas mājas, kam es piederu. Garīgajā dzīvē jauniešiem dzīvojot un neapmeklējot Baznīcu, tie paliek bez pajumtes, bez savām mājām. Jaunieši tika aicināti pamainīt sevi un jaunības dedzībā nest idejas Baznīcai un būt gataviem tās realizēt, kopā ar draudzi un citiem jauniešiem.    Ievietots: 08:54, 10.10.2017.                                                                                 Aija Putniņa

 Copyright © 2013-2017 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze