Menu:
 
rēzeknes augstskolas inženieru fakultātes iesvētīšana


    Ievietots: 15:41, 04.07.2014.


Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze