Menu:izdots albums "dzīsmis ap dīva pīdzimšonu" 

10. janvārī Balvu Sakrālās kultūras centrā notika albuma ,,Dzīsmis ap Dīva pīdzimšonu” prezentācijas pasākums. Ideja par seno garīgo latgaliešu Ziemassvētku dziesmu ierakstīšanu albumā Pieniņu un Znotiņu draudžu prāvestam Aigaram Bernānam tika lolota sen.  Un īsi pirms Ziemassvētkiem tā tika īstenota un albums ir pieejama ikvienam interesentam.

Albuma vākam ir izvēlēta Aglonas pagasta Bērzgales baznīcas fotogrāfija, kas ir prāvesta Bernāna dzimtā baznīciņa, jo tur dzīvoja viņa vecmāmiņa un pirmie soļi ticībā sperti tieši šajā baznīcā, te svētdienās iets uz sv. Misi, kopīgi skaitītas lūgšanas un dziedātas garīgās dziesmas. ,,Babiņa ir bijusi mana ticības skolotāja un šis dziesmu albūms ir veltījums visām Latgales babiņām, kuras cauri laikmetu griežiem savās ģimenēs ir bijušas (un joprojām ir) galvenās ticības skolotājas, kristīgo tradīciju kopējas un tai skaitā arī garīgo dziesmu glabātājas. Šajā albumā ir iekļautas garīgās dziesmas, kuras mūsdienās zina vairs tikai retais un kuras nepelnīti draud nonākt aizmirstībā”, stāsta priesteris Aigars Bernāns. 

Diska „Ap Dīva pīdzimšonu” dziesmas ļauj novērtēt tikai nelielu daļu no Ziemassvētku tekstu un melodiju bagātības, jo šī izlase, saprotams, nav pilnīga – to noteica tautas tradīciju glabātājas, kuras vēl prata šīs dziesmas priesterim Aigaram Bernānam iedziedāt: Bronislava Žubule un Regīna Vonda Zilupē, Paulīna Ciša tālajā Sibīrijā, Zenaīda Jermoloviča un Domicella Grandāne Pieniņos, Genovefa Brice un Anna Romanovska Smelteros, Lūcija Logina Baltinavā un Antonija Jermacāne Vectilžā.

Albumā latgaliešu valodā ir iedziedātas 14 dziesmas: ,,Pomozeņom, o, Jezup”, “Enģeļs gonim saceja”, ,,Nu Jumprovys Dīvs dzyma”, ,,Jezus Bērneņš pīdzims ira” u.c.. Daudzas no tām ir savulaik atdzejotas no poļu valodas un pirmo reizi publicētas pirmajā latgaliešu lūgšanu un dziesmu grāmatā „Nabożeństwo” tālajā 1771. gadā, bet to vēsture ir krietni vien senāka. Tā, piemēram, dziesmai  ,,Jezus Bērneņš pīdzims ira” pamatā ir 14. gs. latīniskais dziedājums „Puer natus in Bethleem”. Dziesmai „Silē guli, kas ar sūli dreiž uz Tevi, Jezu, steigsīs” - par dziesmas autoru tiek uzskatīts poļu jezuīts-teologs, rakstnieks Pēteris Skarga (1536–1612), kurš savas dzīves laikā ir darbojies arī mūsu zemē. Interesanti, ka dziesmas melodija ir aizgūta no polonēzes, kas savulaik atskaņota karaļa Vladislava IV kronēšanas ceremonijā. Dziesma „Eņgeļs gonim saceja” ir viena no senākajām zināmajām Ziemassvētku dziesmām, precīzāk – latīņu viduslaiku dziesmas „Dies est laetitiae” fragments, kas poļu valodā pārtulkota 16. gs. un no tā acīmredzot arī tulkojums latviešu valodā.   

,,Saprotams, ka šis albums nav atklājis visus dārgumus no senā latgaliešu garīgo dziesmu pūra un, ja būs interese no klausītāju puses, tad ļoti ticami, ka šāda veida ieraksti nebūs pēdējie”, teic priesteris Aigars Bernāns.

Piedāvājums iedziedāt garīgās dziesmas no priestera puses ir izskanējis daudziem folkloras kolektīviem, un, lai gan mutiski šo ideju atbalstīja visi, taču pie darba neviens tā īsti arī nav ķēries. Te liels paldies ir jāteic Solvetai Loginai, ar kuru priesteris ir pazīstams kopš ekspedīciju braucieniem pie Sibīrijas latgaliešiem un viņas vadītajai folkloras kopai „Saime”.

,,Mums ir liels prieks par savu ieguldīto artavu albuma tapšanā, lai gan tas nemaz nenācās viegli. Vieglāk, protams, bija iedziedāt tās dziesmas, kuras esam pašas dziedājušas kopā ar vecmāmiņām un krietni grūtāk padevās tās, kuras mums bija gaužām svešas. Senās dziesmas ir ļoti garas, arhaisko tekstu un sarežģīto meldiņu izlocīšana nebūt nav vienkārša padarīšana. Arī ieraksta laikā garās dziesmas ne vienreiz vien nācās iedziedāt vairakkārt.  Tas lika apjaust to, ka šo garo un laikietilpīgo dziesmu izdziedāšana mums atstāsta ne tikai bibliskos sižetus, kas saistās ar Jēzus piedzimšanu, bet ļauj tos meditēt,  gūstot iekšējo mieru, dvēseles sakārtotību, vieglumu un gandarījumu par paveikto. Tas ir līdzīgi kā ar psalmu dziedāšanu, kad dziedot tu lūgšanā pavadi vairākas stundas”, pastāstīja Vectilžas folkloras kopas  ,,Saime” vadītāja Solveta Logina, kura kopu vada kopš tās izveidošanas 2007. gada.

Albuma atvēršanas svētku pasākuma vakara gaitā apmeklētāji garīgās dziesmas kopā ar Vectilžas folkloras kopu ,,Saime” un aicinātajiem vieskolektīviem – Tilžas folkloras kopu ,,Sagša” un Briežuciema etnogrāfisko ansambli skanīgi dziedāja līdz. Tālākie viesi bija folkloras kopa „Vīraksne” no Atašienes. Īpaši skanīgi visiem kopā skanēja senā dziesma ,,Nu Raja skaista mīsta”, jo šo dziesmu Latgales draudzēs zina un šur tu vēl dzied arī mūsdienās. 

Šis albums ir nopērkams draudžu grāmatu galdos Latgalē, biedrības ,,Latgales studentu centrs” grāmatu galdā, veikalā ,,O! Marta” Daugavpilī, interneta veikalā „Taiseits Latgolā”, kā arī var jautāt personīgi priesterim Aigaram Bernānam, zvanot pa mobilo tālruni 29516867 vai rakstot aigars.bernans@inbox.lv.

   
 Ievietots: 10:50, 13.01.2016.                                                               Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze