Menu:

esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība
un lai tā būtu pārpilnībā
( 10, 10)

2015. gada 9. maijā Daugavpils Dievmātes draudzē bija divi ļoti īpaši notikumi. Pirmkārt, ciemos ieradās Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Bet, otrkārt, viena no aktīvajiem draudzes locekļiem un kustības Pro Sanctitate Latvijas nacionālā direktore Ņina Šukste noslēdza savu galīgo derību ar Dievu, iestājoties Apustulisko Oblāšu institūtā kā Oblāte-līdzstrādniece.

Jebkura konsekrācija Baznīcā ir mīlestības derības zīme starp Dievu un cilvēku. Katra Oblāte saņem īpašu tērpu, jo tā ir liturğiskā zīme, kas izsaka neatsaucamo derību ar Kristu un Oblātes veltīšanos kontemplācijai un apustulātam. Tas ir Kristības solījumu radikāls īstenojums: baltā krāsa atgādina kristību apğērbu. Oblāte kļūst jauna radība, tilts starp debesīm un zemi. To izsaka apģērba gaišzilā krāsa. Internām un eksternām Oblātēm ir gaišzilais un baltais plīvurs - zīme, ka tā nēsātāja salikusi šķīstības svētsolījumu un pieder vienīgi Kristum. Oblātēm-līdzstrādniecēm nav plīvura, tās parasti ir precētas sievietes un ir veltījušās caur apustulāta solījumu. 9.maijā Ņina sava bīskapa un visas draudzes priekšā svinīgi apsolīja, ka veicinās svētumu, pirmkārt, savā ģimenē, tad darbavietā un kustībā Pro Sanctitate.

Pro Sanctitate garīgā ğimene ir pieņēmusi Dieva aicinājumu, ar kādu Viņš vēršas pie visiem cilvēkiem, vēloties, lai tie kļūst līdzdalīgi Viņa svētumā un caur svētuma un universālās brālības apustulātu sniedz savu ieguldījumu, lai ikviens varētu iepazīt, pieņemt un pilnībā izdzīvot mīlestību uz Dievu un saviem brāļiem un māsām. Šo Baznīcas organismu apvieno Kunga altāris un kopējais ideāls – apustuliskais maksimālisms, un tajā ietilpst priesteri – apustuliskās brālības locekļi, apustuliskās Oblātes un sociālie animatori, kas katru gadu atjauno savu veltīšanos un solījumus.

Euharistijas svinību laikā, ko celebrēja V.E. bīskaps Jānis Bulis, apustuliskās Oblātes Dora, Liliane, Rita un sociālais animators Viktors atjaunoja savu derību un upurēšanas brīdī ar Kristu un caur Kristu sniedza savu personisko un kopējo veltīšanos. Sirsnīga pateicība par kopēju lūgšanu V.E. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim, Daugavpils sv. Pētera ķēdēs prāvestam un Daugavpils dekanāta dekānam Mihailam Sivickim, Daugavpils Dievmātes draudzes prāvestam Jurim Mukānam un vikāram Arturam Mozgam, Līksnas, Nīcgales un Madalienas draudžu prāvestam Jānim Smirnovam, Preiļu draudzes prāvestam un Preiļu dekanāta dekānam Jānim Stepiņam, Demenes, Silenes, Kombuļu un Zemgales draudžu prāvestam Vjačeslavam Rosļakam, Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes diakonam Jāzepam Streļčam un visiem, kuri piedalījās šajos skaistajos svētkos.Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze